Medlemmar i FN:s permanenta forum för urfolksfrågor samlas i Enare

I Enare ordnas 10 - 16.2.2020 ett förberedande möte inför FN:s permanenta forum för urfolksfrågor. Av medlemmarna i FN:s permanenta forum deltar sammanlagt 16 personer från olika delar av världen. Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i mötet den 11 februari.

Under mötet i Enare träffar utrikesminister Pekka Haavisto den 11 februari de medlemmar i det permanenta forumet som representerar världens ursprungsfolk. I Enare träffar utrikesminister Haavisto också Tiina Sanila-Aikio, som är ordförande för Sametinget.

Att stödja ursprungsfolken är en av Finlands prioriteringar både inom utrikespolitiken och inom politiken för de mänskliga rättigheterna. Finland strävar bland annat efter att öka ursprungsfolkens delaktighet i de frågor som gäller dem själva och som behandlas i FN. 

Den 22 april 2019 valdes samen Anne Nuorgam till ordförande för FN:s permanenta forum för urfolksfrågor (Permanent Forum on Indigenous Issues), och därför ordnas det årliga mötet nu i Enare. 

Det permanenta forumet i FN i New York är det största evenemanget som ordnas varje år kring de frågor och rättigheter som gäller ursprungsfolken. De frågor som behandlas vid forumet handlar särskilt om ekonomisk och social utveckling, kultur, miljö, utbildning, hälsa och mänskliga rättigheter. Forumets möte i New York 13 - 24 april 2020 är det nittonde mötet, och temat för mötet är säkerhet och starka institutioner - mål 16 av de globala målen för FN:s Agenda 2030.  

Utrikesministeriet står bakom finansieringen när det gäller både mötet i Enare och den kurs i förhandling och fredsmedling som ordnas i anknytning till mötet. Det förberedande mötet stöds också av Sametinget. 

Ytterligare information:  Jeri Aalto, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 472 0725 och Eija Limnell, ambassadråd, tfn +358 50 576 8985.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.