FN-konferens i Helsingfors söker nya lösningar på de minst utvecklade ländernas problem

Följderna av globala kriser som till exempel coronapandemin och klimatförändringen syns tydligast i de allra fattigaste länderna. FN-konferensen LDC Future Forum samlar toppforskare, beslutsfattare och aktörer inom utvecklingssamarbetet i Helsingfors för att diskutera nya lösningar som ska påskynda den globala utvecklingen.

I de minst utvecklade länderna (förkortas MUL, på engelska Least Developed Countries(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), LDC) bor över en miljard människor varav cirka tre fjärdedelar lever under fattigdomsgränsen. Till följd av coronapandemin har antalet personer som lever i extrem fattigdom ökat i MUL-länderna. Följderna av kriser som till exempel coronapandemin, klimatförändringen och skuldsättningen syns allra tydligast i länder som redan förut har dålig bärkraft, och skillnaderna mellan länderna har ökat.

De minst utvecklade ländernas andel av världshandeln var liten redan före pandemin, i sin helhet under en procent. Till exempel under första hälften av 2020 ledde de sjunkande råvarupriserna och störningar i leveranskedjorna till att MUL-ländernas varuexport minskade med 16 procent, vilket ytterligare har försämrat situationen.

Den 6–7 oktober samlas bland annat de kända ekonomiska experterna Jeffrey Sachs och Joseph E. Stiglitz och ett stort antal andra forskare, politiker och experter på utvecklingssamarbete från olika delar av världen till konferensen LDC Future Forum i Helsingfors. Under konferensen kommer de att  dryfta innovativa, forskningsbaserade lösningar som ska sätta fart på utvecklingen.

Deltagarna fördjupar sig bland annat i hur man kan minska fattigdomen, säkerställa utbildning och hälsovård av hög kvalitet, utnyttja den tekniska utvecklingen och reagera på klimatförändringar.

Internationellt samarbete för att lösa globala problem ligger också i Finlands intresse

Finland stöder ordnandet av konferensen och bland annat utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och utrikesminister Pekka Haavisto kommer att delta.

”Många av de minst utvecklade länderna har tagit stora kliv framåt för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Utöver de små gradvisa förändringarna behövs även  mer helhetsbetonade reformer som baserar sig på innovation och aktivt deltagande från den privata sektorn”, säger minister Ville Skinnari.

Konferensen har som mål att utarbeta politiska rekommendationer till MUL-länderna, att stödja ländernas strävanden för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, att stärka ländernas internationella konkurrenskraft och minska glappet till de andra länderna.

Internationellt samarbete för att stödja de minst utvecklade länderna är viktigt också för rika länder som Finland. Att främja global jämlikhet och rättvisa är samtidigt säkerhetspolitik: till exempel klimatförändringar och pandemier känner inte statsgränser och kräver därför globala lösningar.

Fattiga länder är inte dömda till evig fattigdom – det finns positiva exempel

Situationen i fattiga länder och länder som är känsliga för konflikter verkar ibland hopplös, men positiva exempel finns. I Asien och Stillahavsområdet håller rentav tio av tolv MUL-länder på att bli medelinkomstländer inom de närmaste åren.

Bangladesh och Nepal har under årtiondenas lopp lidit av konflikter och fattigdom, men båda länderna har lyckats skapa såväl ekonomisk utveckling, jämställdhet som en fungerande statsförvaltning.

Av Finlands bilaterala partnerländer hör  merparten till MUL-kategorin.

Följ mötet på webben i realtid eller se inspelningarna i efterhand

Konferensen arrangeras av FN:s kontor för den höga representanten för de minst utvecklade länderna, kustlösa utvecklingsländer och små östater(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (UN-OHRLLS) i samarbete med FN-universitetets forskningsinstitut för utvecklingsekonomi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (UNU-WIDER) och FN-nätverket Sustainable Development Solutions Network(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (SDSN).

Mötet förbereder den femte FN-konferensen om de minst utvecklade länderna(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) som ordnas i Doha, Qatar i januari 2022.

Mötet kan följas i realtid på webben den 6 och 7 oktober på webbplatsen för konferensen LDC Future Forum(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). På samma ställe finns också inspelningar efter mötet.