Förenta staternas presidents besök i Helsingfors fick uppmärksamhet i internationella medier

Förenta staternas president Joseph Bidens besök i Helsingfors fick stor uppmärksamhet i internationella medier. Under perioden 1–17.7.2023 nämndes besöket i nästan 18 000 artiklar på webben. Även om en betydande del av artiklarna fokuserade på president Biden, fick även Finland en del synlighet.

I en medieanalys som utrikesministeriet gjort undersöktes i hur stor utsträckning president Bidens besök uppmärksammades i internationella medier och i hur stor utsträckning besöket diskuterades i sociala medier. Analysen omfattar endast utländska medier.

Under uppföljningsperioden 1–17.7.2023 uppskattas de webbartiklar som nämnde Bidens besök Helsingfors ha fått sammanlagt över 1,8 miljarder visningar. Artiklarna publicerades i 140 länder, de flesta i Förenta staterna, Tyskland och Storbritannien. Synligheten var till största delen neutral.

Av de publicerade artiklarna behandlade över 2 400 Finland på rubriknivå. De mest delade artiklarna behandlade till exempel vad president Biden gjorde i Finland, toppmötet mellan Förenta staterna och de nordiska länderna, vad president Biden sade vid presskonferensen samt Finlands förändrade internationella ställning som ny medlem i Nato.

”Den internationella synlighet som besöket fick i medierna motsvarade våra förväntningar. Bilden av Finland är positiv men vårt centrala mål är att göra Finland mera känt och den här sortens synlighet i medierna är till hjälp”, säger utrikesministeriets kommunikationsdirektör Mikko Koivumaa.

President Bidens besök i Helsingfors diskuterades också aktivt i sociala medier. Under samma uppföljningsperiod publicerades på de vanligaste medieplattformerna sammanlagt cirka 33 500 uppdateringar som nämnde Bidens besök i Helsingfors. Uppdateringarna publicerades i 143 länder, de flesta i Förenta staterna.

Även uppdateringarna i sociala medier behandlade i huvudsak president Biden. Den negativa synligheten var större i sociala medier än i webbmedierna.
 

Analysen genomfördes med mediebevakningsverktyget Meltwater. I analysen beaktades alla artiklar i internationella medier som nämnde Bidens besök i Helsingfors. Samma sökvillkor användes också för att söka uppdateringar på sociala medier.

Det uppskattade antalet visningar baseras på webbplatsernas sammanlagda potentiella tillgänglighet. Detta potentiella värde baseras på de unika månatliga besökarna på webbplatsen. En allmän uppskattning är att cirka 1/40 av webbmediernas följare har sett innehållet i fråga.

Läs mer på webbplatsen för republikens presidents kansli: President Niinistö värd för toppmöte mellan de nordiska länderna och Förenta staterna: ”Vi träffade vår nordiska familj”(Länk till en annan webbplats.)

Mer information

  • Elina Järvenpää, pressekreterare, puh +358 295 350 481, elina.jarvenpaa@gov.fi