Generaldirektören för organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (CTBTO) Robert Floyd besöker Finland

Generalsekreteraren för CTBTO Robert Floyd besöker Finland den 15-17 juni på inbjudan av utrikesminister Pekka Haavisto. Utöver mötena bekantar han sig med Finlands nätverk inom CTBTO:s övervakningssystem.

Torsdagen den 16 juni besöker generalsekreterare Floyd utrikesministeriet för att diskutera   Finlands och CTBTO:s (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization) samarbete och andra aktuella frågor kring kärnvapenkontroll med minister Haavisto. Under sitt besök träffar Floyd också bland annat  representanter för ledningen för Helsingfors universitet och Strålsäkerhetscentralen och besöker den seismiska stationen i Sysmä som hör till CTBTO:s internationella övervakningssystem.  

Fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) öppnades för undertecknande 1996. 

Fördraget är ännu inte i kraft eftersom enligt förhandlingarna krävs det att vissa länder ska underteckna och ratificera föredraget innan det börjar gälla.  Sekretariatet för fördraget med säte i Wien administrerar CTBTO:s internationella övervakningssystem (International Monitoring system, IMS). Flera laboratorier och 321 olika mätningsstationer runt om i världen övervakar att förbudet mot kärnsprängningar följs.  

Finland ratificerade CTBT-fördraget 1999 och arbetar aktivt för att fördraget ska kunna sättas i kraft. Finland upprätthåller också två stationer som hör till IMS-nätverket. Vidare hör Finland tillsammans med Nederländerna, Australien, Japan, Kanada och Tyskland till CTBT-vänskapsgruppen.

På Campus Gumtäkt vid Helsingfors universitet ordnas torsdagen den 16 juni kl. 8.30-10.30 ett öppet seminarium om CTBTO:s verksamhet. 

Mer information: 

  • Johanna Salovaara-Dean, ambassadråd, tfn +358 50 566 7235
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi