Webbinarier om förändringarna i handeln mellan EU och Storbritannien

Behöver du mer information om de nya kraven i handeln mellan EU och Storbritannien?

Mycket förändrades när Storbritannien lämnade EU:s inre marknad och tullunionen den 1 januari 2021. Handels- och samarbetsavtalet som ingicks på julaftonen 2020 ersätter inte den inre marknaden utan det innebar en mängd nya formaliteten som påverkar affärsresor och exporten och importen av varor och tjänster.

Tillsammans med olika samarbetspartner och Storbritanniens ambassad i Finland ordnar utrikesministeriet fyra webbinarier som behandlar de nya formaliteterna inom handeln.

Webbinarierna ger en översikt av förändringarna och de nya kraven. De riktar sig särskilt till företag som redan bedriver handel eller som planerar export och import.

Webbinarierna ordnas varje tisdag i maj kl. 9.00. Skriv redan nu in tiden i kalendern!

Webbinariernas detaljerade program och länkar till evenemangen uppdateras på denna sida ett par dagar innan evenemanget.  Evenemangen spelas också in och kan ses i efterhand.

Om har frågor som du vill att vi tar upp under webbinarierna, kan du skicka dem på förhand på (Länk till en annan webbplats.)denna blankett(Länk till en annan webbplats.).  Du kan också använda samma blankett för att ge feedback.

Webbinarierna

Den 4 maj 2021 kl 9-11: Varuexport från EU till Storbritannien

Det första webbinariet fokuserar på export av varor till Storbritannien. Vi går bland annat igenom tullklareringar, mervärdesbeskattningen, utnyttjandet av tullfri och kvotfri handel (ursprungsregler) samt produkternas godkännande och överensstämmelse med kraven i Storbritannien.

Program (på finska och engelska)

9.00

Tervetuloa

Ville Skinnari, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri

Greg Hands, Yhdistyneen kuningaskunnan kauppapolitiikkaministeri 

Tuuli-Maaria Aalto, ulkoministeriö (presentationen (Öppnar nytt fönster), pdf,7 sidor)

9.15

Tulliselvitys vietäessä tavaroita Britanniaan (Öppnar nytt fönster) (pdf, 15 sidor)

Marjo Saastamoinen, Tulli

9.35

Exporting from Finland to Great Britain –
what do exporters in Finland need to know about changes
in the Great Britain? (Öppnar nytt fönster)
 (pdf, 5 sidor)

Alex Wright,
Department for International Trade at British Embassy Helsinki

9.55

Exporting Sanitary and Phytosanitary Goods to Great Britain (Öppnar nytt fönster) (pdf, 8 sidor)

Alex Wright,
Department for International Trade at British Embassy Helsinki

10.15

Teollisuustuotteiden vaatimuksista Britanniassa (Öppnar nytt fönster) (pdf, 7 sidor)

Johanna Savolainen,
Department for International Trade at British Embassy Helsinki

10.30

VAT on UK Imports: Changes from 1 Jan 2021 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 11 sidor)

David Pruden,
HM Revenue and Customs

10.40

Britannian eron vaikutuksista yritysten arvonlisäverotukseen –
Tavarakauppa Suomesta Britanniaan (Öppnar nytt fönster)
 (pdf, 7 sidor)

Jemina Heikkinen, Verohallinto

10.50

Huolitsijan viestit vientiyrityksille (Öppnar nytt fönster) (pdf, 5 sidor)

Ville Raevuori, DB Schenker

11.00 Tilaisuus päättyy

 

Den 11 maj 2021: Varuimport från Storbritannien till EU

Under det andra webbinariet behandlas importen av industri- och jordbruksprodukter från Storbritannien. Vi tar bland annat upp tullförfaranden, utnyttjande av tullfri och kvotfri behandling (ursprungsregler), mervärdesbeskattningen av import samt produkternas överensstämmelse med EU:s krav.

Program (på finska och engelska)

9.00

Tervetuloa

Tuuli-Maaria Aalto, ulkoministeriö (presentationen (Öppnar nytt fönster), pdf, 3 sidor)
9.05

Tulliselvitys tuotaessa tavaroita Britanniasta (Öppnar nytt fönster) (pdf, 11 sidor)

Marjo Saastamoinen, Tulli
9.25

Importing from Great Britain to Finland –
changes that Finnish importers need to know in the Great Britain (Öppnar nytt fönster)
(pdf, 11 sidor)

Johanna Savolainen, Department for International Trade
at British Embassy Helsinki
9.45

Eläinperäisten tuotteiden tuonti Britanniasta (Öppnar nytt fönster) (pdf, 11 sidor)

Kitty Schulman, Ruokavirasto
10.05

Teollisuustuotteiden tuonti Britanniasta:
EU-vaatimustenmukaisuus (mm. CE-merkinnät,
vaatimustenmukaisuuden arviointi) (Öppnar nytt fönster)
 (pdf, 11 sidor)

Maiju Mähönen, työ- ja elinkeinoministeriö
10.20

VAT when importing from Great Britain to Finland –
changes from 1 January 2021 (Öppnar nytt fönster)
(pdf, 3 sidor)

Alex Wright, Department for International Trade
at British Embassy Helsinki
10.30

Muutoksista yritysten arvonlisäverotukseen - 
Tavarakauppa Britanniasta Suomeen (Öppnar nytt fönster)
(pdf, 7 sidor)

Jemina Heikkinen, Verohallinto
10.40

Huolitsijan viestit tuojille (pdf, 7 sidor)

Ville Raevuori, DB Schenker
11.00 Tilaisuus päättyy

Den 18 maj 2021: Export och import av tjänster till Storbritannien samt e-handel

Det tredje webbinariet handlar om handel med tjänster och vi går igenom konsekvenserna för exporten och importen av att den fria tjänstehandeln upphört. Vad bör beaktas vid export och import av digitala tjänster? Vad händer med vid mervärdesbeskattningen? Vilka konsekvenser har brexit för finansmarknaden?

Program (på finska och engelska)

    9.00

Tervetuloa

Tuuli-Maaria Aalto, ulkoministeriö
9.05

EU:n ja Britannian välisen palvelukaupan muutoksista 1.1.2021 lähtien (Öppnar nytt fönster) (pdf, 6 sidor)

Kristiina Kauppinen, ulkoministeriö
9.15

Changes in Trade in Services incl. VAT issues and recognition of
qualifications in the UK (Öppnar nytt fönster)
(pdf, 10 sidor)

Johanna Savolainen, British Embassy Helsinki
9.35

Muutoksista yritysten arvonlisäverotukseen –
Palvelukauppa Suomen ja Britannian välillä (Öppnar nytt fönster)
(pdf, 11 sidor)

Jemina Heikkinen, Verohallinto
9.45

Recognition of qualifications of the UK professionals in Finland (Öppnar nytt fönster) (pdf, 6 sidor)

Katri Tervaspalo, Ministry of Education and Culture, Finland
9.55

Muutokset rahoituspalveluiden tarjoamiseen (Öppnar nytt fönster)(pdf, 11 sidor)

Anu Ranta, valtionvarainministeriö
10.15 Tilaisuus päättyy

Den 25 maj 2021: Inresetillstånd för företagsverksamhet

Under webbinariet behandlas inresekraven för affärsresenärer till Finland och Storbritannien. Kan en expert resa på arbetsresa enbart med stöd av viseringsfriheten eller behövs det uppehållstillstånd eller arbetstillstånd?

Program (på finska och engelska)

9.00

Tervetuloa

Tuuli-Maaria Aalto, ulkoministeriö
9.05

Henkilöiden vapaan liikkuvuuden loppumisen vaikutukset 1.1.2021 lähtien (Öppnar nytt fönster) (pdf, 7 sidor)

Kristiina Kauppinen, ulkoministeriö
9.10

Erosopimus ja UK-kansalaisten oikeudet Suomessa (Öppnar nytt fönster) (pdf, 13 sidor)

Jenni Hokkanen, Maahanmuuttovirasto
9.25

Henkilöiden vapaan liikkuvuuden loppuminen ja oleskeluluvat Suomeen (Öppnar nytt fönster) (pdf, 11 sidor)

Pekka Lindroos, Maahanmuuttovirasto
9.45

Työnteko viisumivapauden nojalla (Öppnar nytt fönster) (pdf, 2 sidor)

Virpi Kankare, ulkoministeriö
9.55

The UK Points Based Immigration System and How This Fits in with Business Travel (Öppnar nytt fönster) (pdf, 15 sidor)

Carrie Golding, the UK Home Office     
10.15 Tilaisuus päättyy