Mediestöd för 2020 beviljade

Under september och oktober 2020 ordnar utrikesministeriet ett introduktionsprogram för journalister som handlar om utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. Sammanlagt 8 journalister har antagits till kursen.

Utrikesministeriet ordnar introduktionsprogrammet för journalister årligen. Programmet Utvecklingsakademin 2019 omfattar tre utbildningsdagar i Helsingfors och ett besök till Geneve för att bekanta sig med det multilaterala utvecklingssamarbetet. Resan ordnas i januari 2021 om coronaläget tillåter resande. 

I introduktionsprogrammet år 2020 är det centrala temat multilateralt utvecklingssamarbete.

Vid valet av deltagare lades särskild vikt vid de sökandes motiveringar för att söka till programmet och deras egen bedömning av hur de kan utnyttja programmet i sitt journalistiska arbete.

Till programmet valdes följande deltagare:

Ville Perttula (Kauppalehti Optio), Maria Tolsa (Yle Maailma), Mikael Sjövall (SPT), Laura Myllymäki (A-lehdet), Kaarina Vainio (Ulkopolitiikka), Kristiina Markkanen (freelancer), Viivi Berghem ( Yle Ulkolinja), Sanna Inkinen (Uutissuomalainen)

I år utlyser utrikesministeriet inga resestipendier förjournalister och fotografer.