Projektet Virtual Finland ska sätta fart på Finlands digitala konkurrenskraft

Utrikesministeriet har inlett det förvaltningsövergripande projektet Virtual Finland för att främja Finlands digitala konkurrenskraft.

Målet är att skapa en digital serviceinfrastruktur för inresa för Finland, som gör det lättare för företag, arbetstagare och studerande att inresa till och etablera sig i landet. Den infrastruktur som byggs skapar också förutsättningar för att främja finländska företags export och internationalisering.

Det inledande webbseminariet den 13 januari ger bakgrund till projektets mål och framskridande

Projektet Virtual Finland ordnar webbinariet torsdagen den 13 januari kl. 15.00–16.30.

Vid webbinariet presenteras projektets mål, färdplan och de försök som redan pågår.


Ytterligare information:

Jukka Kyhäräinen, projektdirektör, jukka.kyharainen@formin.fi

Maria Toivanen, projektkoordinator, maria.toivanen@formin.fi