VR-glasögon för dig till flyktinglägrets verklighet

Antalet flyktingar i världen bara växer. Hur ser vardagen ut för de familjer och barn som bor i flyktingläger? Utrikesministeriet och Röda Korset har tillsammans producerat en 360-video som utspelar sig i Dadaab i Kenya.

Bild: Saara Mansikkamäki / Röda Korset
Bild: Saara Mansikkamäki / Röda Korset

Ljuset faller in som ränder genom väggarna. I hörnet står en resväska som är hela familjens garderob. Det blå moskitnätet har skjutits åt sidan ovanför sängen. På nätterna sover de under det, alla tre i samma smala säng.

Det är en kort beskrivning av vad man kan se i den virtuella verkligheten, eller VR-videon, Hemma i Dadaab som producerats i samarbete mellan utrikesministeriet och Finlands Röda Kors. Filmen utspelar sig i ett kenyanskt flyktingläger och ger en inblick i hur det känns att leva utan ett eget hem och utan vetskap om vad framtiden för med sig.

Den sex minuter långa filmen för med sig åskådaren hem till en somalisk ensamstående mamma med funktionsnedsättning. Vardagen och livsmiljön i lägret ser man genom ögonen på hennes två döttrar i skolåldern, Fatouma och Bishara. De båda barnen föddes i lägret och har bott där hela sina liv.


Finland stöder flyktingar i läger och i ursprungsländerna

Det finns fler flyktingar i världen än någonsin tidigare: enligt FN:s flyktingkommissariat UNHCR fanns det 25,4 miljoner personer med flyktingstatus i slutet av 2017. Åtta av tio flyktingar i världen lever i utvecklingsländer. Lägret Dadaab i Kenya planerades för 90 000 människor, men som mest har där bott närmare en halv miljon flyktingar.

Personer med funktionsnedsättning, som mamman i filmen, är mer utsatta för våld och utnyttjande i lägren än andra. Också i Dadaab har det förekommit mycket säkerhetsproblem. Till exempel har bristen på latriner lett till många våldtäkter nattetid. Finlands Röda Kors har styrt medel till program för vatten och sanitet för att förbättra förhållandena i lägret.

Med medel för humanitärt bistånd stöder Finland de mest utsatta människorna. Finland har arbetat mycket för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och för att deras behov ska beaktas. Finland hade en viktig roll när deklarationen om ställningen för personer med funktionsnedsättning i humanitära krissituationer antogs av FN:s humanitära toppmöte 2016. Civilsamhällesorganisationer har med finansiering av finska staten utbildat speciallärare för personer med funktionsnedsättning och ordnat utbildning om ämnet i flyktingläger.


Mödrahälsan bättre i Somalia

Finland arbetar också för att påverka de bakomliggande orsakerna till flyktingskap. I Kenyas grannland Somalia, som mamman i VR-videon flytt ifrån, stöder Finlands stabilisering och återuppbyggande genom utvecklingssamarbete, krishantering och humanitärt bistånd.

Finlands bilaterala stöd till Somalia är enligt planen drygt 25 miljoner euro under 2017–2020. Huvudfokus ligger på kvinnors och flickors rättigheter. Tack vare Finlands stöd har redan förlossningarna blivit tryggare och dödligheten bland nyfödda prematurer har sjunkit betydligt.

Du kan se videon Hemma i Dadaab på Youtube med VR-glasögon. På webbplatsen Världen 2030 finns mer information om flyktinglägret i Dadaab, om familjen i videon och om Finlands humanitära bistånd i regionen.

www.maailma2030.fi/dadaab