Gemensamt uttalande av Estlands, Finlands och Sveriges utrikesministrar

Estlands utrikesminister Urmas Reinsalu, Finlands utrikesminister Pekka Haavisto och Sveriges utrikesminister Ann Linde har kommit överens, att om det kommer fram ny betydelsefull information om M/S Estonias olycka kommer länderna att ta ställning till ärendet tillsammans.

I en dokumentär om Estoniakatastrofen av Discovery Network ingår nytt filmmaterial från vrakplatsen som visar skador på styrbord sida av fartyget.

Estland, Finland och Sverige har kommit överens om att granskningen av den nya informationen i dokumentären kommer att göras i enlighet med och med full respekt för överenskommelsen mellan Republiken Estland, Republiken Finland och Konungariket Sverige om M/S Estonia, som ingicks 1995. Den grundläggande tanken med överenskommelsen är att skydda M/S Estonia som den sista viloplatsen för många av katastrofens offer från störande verksamhet. Våra länder kommer att samarbeta intensivt kring detta, och Estland, under vars flagg Estonia trafikerade, kommer att leda arbetet.

Estland, Finland och Sverige framhåller att vi förlitar oss på slutsatserna i rapporten av den gemensamma haverikommissionen (Joint Accident Investigation Commission, JAIC) från 1997.

Estlands utrikesminister Urmas Reinsalu
Finlands utrikesminister  Pekka Haavisto
Sveriges utrikesminister Ann Linde

Länk till uttalandet på engelska på utrikesministeriets webbplats (den svenska översättningen publiceras senare idag)