Vietnam har blivit Finlands största handelspartner i Sydostasien

Vietnam med sina närmare 100 miljoner invånare är en av de snabbast växande ekonomierna i världen. Finlands ambassadör i Vietnam, Keijo Norvanto, fascineras av vietnamesernas framåtblickande och dynamiska attityd.

Finlands ambassadör i Vietnam, Keijo Norvanto, uppmanar finländska företag att ta reda på affärsmöjligheterna i Vietnam. Bild: Hoang Hanh

Hur ser läget ut i Vietnam just nu och vilka är de största utmaningarna?

Vietnam har återhämtat sig från lågkonjunkturen som följde av covid-19-pandemin.  Turisterna är tillbaka, ekonomin växer och inflationen har stabiliserats. Vietnam har blivit Finlands största handelspartner i Sydostasien. Finlands varuexport har fyrdubblats på två år. I fjol var värdet av exporten cirka 400 miljoner euro. Jag tror att fler och fler finländska företag hittar den vietnamesiska marknaden och att tillväxten fortsätter. Vietnam är dock helt beroende av utlandsexporten och de svaga utsikterna för den globala ekonomin återspeglas också i Vietnam. Även politiska spänningar och klimatförändringar är problematiska, och Vietnam är ett av de länder i världen som lider mest. Landet behöver stöd särskilt för att minska utsläppen och bekämpa klimatförändringarna. Att råda bot på ojämlikheten och utveckla rättsstaten kräver också mycket arbete.

I vilka frågor samarbetar Finland med Vietnam?

Utvecklingssamarbetet mellan Finland och Vietnam slutade för ungefär fyra år sedan. I kommersiella projekt har vi utnyttjat kontakter och nätverk som vi skapade under utvecklingssamarbetstiden. Vietnam får PIF-finansiering som är riktad till utvecklingsländer och är också med i Developing Markets Platform som hjälper finländska företag att komma in på tillväxtmarknader. I Vietnam pågår just nu också fem projekt mellan statliga ämbetsverk. De finländska ämbetsverken är Meteorologiska institutet, Geologiska forskningscentralen, Livsmedelsverket, Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet. Projekten som finansieras med medel för utvecklingssamarbete handlar bland annat om luftkvalitet och prognoser, utveckling av vädertjänster, hållbar förvaltning av vattenresurser, utveckling av ett kvalitetssystem för livsmedelskedjan för kallvattenfisk och hållbara skogsresurser. 

Finnpartnership som också är en aktiv aktör i Vietnam har en egen representant i Hanoi. Den ekonomiska tillväxten är stark i Vietnam och landet är en av globaliseringens vinnare.  EU:s frihandelsavtal ger företag många möjligheter och jag ser en ljus framtid för finländska företag. Nästa stora språng är grön omställning mot klimatneutralitet.

Hur ser Vietnams framtid ut?

Framtiden ser enormt positiv ut. Det finns en massa olika affärsmöjligheter i olika branscher.  Finland har också goda kontakter och ett gott anseende som vi kan ta vara på. 

Vad har inspirerat dig mest i Vietnam, och vad skulle vi kunna lära oss av de lokala människorna?

Speciellt är jag inspirerad av vietnamesernas framåtblickande och dynamiska förhållningssätt. Vietnameserna är okomplicerade och öppna människor. De har höga ambitioner och de arbetar hårt för dem både som individer och tillsammans. Människor är intresserade av hur Finland blev ett industriland. Många unga vietnameser studerar också i Finland och återvänder hem efter utexamineringen. I dag studerar cirka 2 000 unga vietnameser i en högskola i Finland. Som bäst är vi i färd med att knyta kontakter med alumner som återvänt till Vietnam eftersom de är ett starkt stöd i arbetet med att stärka Finlandsbilden.


 

Text: Anna Palmén