Frihandelsavtalet med Vietnam öppnar dörrar till en växande marknad

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam undertecknades i Hanoi den 30 juni 2019. Avtalet väntas träda i kraft i början av 2020. Frihandelsavtalet är det mest ambitiösa och omfattande avtal som EU hittills förhandlat fram med ett utvecklingsland. Avtalet innebär nya möjligheter till marknadstillträde och affärsverksamhet även för finländska företag.

Frihandelsavtalet bedöms öka handeln mellan EU och Vietnam med upp till 50 procent. Samtidigt blir Vietnam ett allt viktigare centrum för handeln mellan Sydostasien och Europa. 

Frihandelsavtalet avskaffar så gott som alla tullar för handeln mellan EU och Vietnam, antingen omedelbart efter att avtalet trätt i kraft eller senast inom tio år. För närvarande är tullarna höga, upp till 25 procent, på många av Finlands exportprodukter. Avtalet undanröjer också handelshinder, vilket underlättar marknadstillträdet för finländska små och medelstora företag. Standarder och tekniska föreskrifter ska i princip basera sig på internationella standarder i fortsättningen. I avtalet ingår ett separat kapitel om avskaffandet av handelshinder för förnybar energi. Avsikten är att uppmuntra grön tillväxt.

Frihandelsavtalet förbättrar också tillträdet till den vietnamesiska marknaden för tjänster. Tjänstehandeln underlättas exempelvis i fråga om miljötjänster, utbildningstjänster och sociala tjänster. Likaså underlättas marknadstillträdet för underhållstjänster för maskiner och anordningar, it-tjänster samt forsknings- och utvecklingstjänster. Dessutom underlättas tillträdet till den vietnamesiska marknaden för offentlig upphandling, vilket innebär att finländska företag får möjlighet att delta i offentliga anbudsförfaranden till exempel för stora städers järnvägs-, sjukhus- och infrastrukturprojekt.

Vietnams ekonomi växer i snabb takt

Vietnam är ett land med lägre medelinkomst stadd i dynamisk utveckling. Landets exportdrivna ekonomi är en av de snabbast växande ekonomierna i världen. Under 2000-talet har Vietnams årliga ekonomiska tillväxt mätt enligt BNP uppgått till i genomsnitt 6,4 procent. Handelsavtalet mellan EU och Vietnam öppnar dörrar till en växande marknad med över 95 miljoner potentiella konsumenter, en växande medelklass och en ung arbetsför befolkning. 

Värdet på varuhandeln mellan Finland och Vietnam uppgick till cirka 410 miljoner euro 2018. Finland exporterar maskiner och anordningar, pappersindustrins produkter, metaller, läder och pälsar, träindustrins produkter, produkter från den kemiska industrin samt mjölkpulver till Vietnam. Från Vietnam importeras maskiner och anordningar, skodon, textilier, läder och pälsar, metaller och plaster. Inom tjänstehandeln uppgick värdet på den totala exporten till 138 miljoner euro och värdet på importen till 30 miljoner euro 2017.

EU och Vietnam har avtalat om ett separat investeringsskyddsavtal.

Ytterligare information: Maria Kauko, ansvarig tjänsteman, enheten för marknadstillträde, tfn 0295 350 339

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi