Ackreditering till Sri Lanka

Republikens president förordnade ackrediteringen fredagen den 10 juni.

Republikens president befullmäktigade den Helsingforsbaserade ambulerande ambassadören, utrikesrådet Hannu Ripatti, att företräda Finland också i Sri Lanka.

Mer information

  • Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 0295 350 038
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.