Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse 2020 – säkerhet och globalt ansvarstagande hänger samman

Statsrådet har i dag godkänt den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen och lämnat den till riksdagen för behandling. Redogörelsen innehåller en bedömning av Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska omvärld samt de utrikes- och säkerhetspolitiska mål och prioriteringar genom vilka statsrådet stärker Finlands säkerhet och välfärd.

Enligt utrikesminister Haavisto är det viktigt att Finlands utrikes- och säkerhetspolitik stärker Finlands säkerhet och välfärd i en situation där det sker stora förändringar i omvärlden. ”Globala utmaningar, såsom klimatförändringar och pandemier, kräver gemensamt ansvarstagande. Samarbetet i den regelbaserade internationella ordningen har dock blivit svårare, vilket delvis är en följd av stormakternas allt mer konkurrenspräglade agerande”, säger utrikesminister Haavisto.  Genom sitt eget agerande vill Finland för sin del främja det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet, stärka det multilaterala samarbetet, bära globalt ansvar och bygga fred. Finlands utrikes- och säkerhetspolitik utgår från de mänskliga rättigheterna, vilket betyder att Finland i all sin verksamhet bedömer konsekvenserna med avseende på de mänskliga rättigheterna.

Ett viktigt mål är att genom nationella åtgärder och internationellt samarbete förhindra uppkomsten av väpnade konflikter och situationer som äventyrar Finlands säkerhet eller samhällets funktionsförmåga samt förhindra att landet hamnar i militära konflikter. Vi skapar säkerhet och deltar i internationellt samarbete i syfte att säkerställa fred och mänskliga rättigheter samt i syfte att utveckla samhällena. Vårt mål är en stabilare, mer förutsägbar och tryggare värld. 

Ytterligare information:

Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 2587, och Sirpa Oksanen, ambassadråd, tfn 050 414 5349. 

Mediernas förfrågningar:

Otto Turtonen, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 514 5811.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.  

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse 2020