En samordningsgrupp ska följa förberedelserna inför Natomedlemskapet

Statsrådet har tillsatt en samordningsgrupp som har till uppgift att följa upp Finlands förberedelser inför medlemskapet i Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato). Gruppen ska samordna de nya verksamheter och resursbehov mellan sektorsministerierna som följer av medlemskapet. Till gruppens uppgifter hör också att se till att informationen sprids över förvaltningsgränserna. Samordningsgruppens ordförande är utrikesminister Pekka Haavisto.

Samordningsgruppen

Ordförande: 

 • utrikesminister Pekka Haavisto 

Vice ordförande: 

 • försvarsminister Antti Kaikkonen 

Medlemmar:

 • statssekreterare Henrik Haapajärvi
 • kanslichef Jukka Salovaara
 • statssekreterare Johanna Sumuvuori
 • statssekreterare Mikaela Nylander
 • kanslichef Kirsi Pimiä
 • statssekreterare Akseli Koskela
 • kanslichef Esa Pulkkinen
 • statssekreterare Anna-Mari Vimpari
 • statssekreterare Dan Koivulaakso
 • statssekreterare Pilvi Torsti
 • specialmedarbetare Lauri Voionmaa
 • specialmedarbetare Joel Linnainmäki
 • specialmedarbetare Satu Mäki-Lassila

Övriga ministerier och utrikesministeriets och försvarsministeriets tjänstemän deltar vid behov i samordningsgruppens arbete på inbjudan. Gruppens mandattid är 29.9.2022‒2.4.2023.

Finland ansökte om Natomedlemskap i maj 2022. Finlands Natomedlemskap ökar såväl Finlands som hela Östersjöområdets och Nordeuropas stabilitet och säkerhet. Finlands starka försvarsförmåga och resiliens stärker också Nato och alliansens kollektiva försvar.

Finlands anslutningsprotokoll till Nato undertecknades av Natoländerna den 5 juli 2022 i Bryssel, och Finland fick observatörsstatus i alliansen. Finlands Natomedlemskap ska ratificeras av alla Natoländer innan Finland kan bli en fullvärdig medlem i försvarsalliansen. 
 

Mer information: 

 • Johanna Sumuvuori, statssekreterare, tfn 0295 160 983 
 • Joel Linnainmäki, specialmedarbetare, tfn 0295 350 466
 • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi