Statsrådet kompletterade sina beslut om evakuering från Afghanistan med 128 personer

Vid ett extra sammanträde den 24 augusti beslutade statsrådet, utöver det som beslutats tidigare, att ytterligare högst 45 nuvarande och tidigare anställda vid ambassaden i Kabul, inklusive deras familjer, kan tas till Finland. Därtill kan en ny grupp på högst 83 anställda inom säkerhetsbranschen, med familjer, tas till Finland.

Det nya beslutet kompletterar besluten av den 13 och 15 augusti om att ta 170 personer till Finland. Med stöd av dessa tre beslut kan sammanlagt 298 personer tas från Afghanistan till Finland.

Med stöd av de särskilda humanitära grunder som nämns i 93 § i utlänningslagen beslutade statsrådet att högst 45 afghaner som varit anställda vid Finlands ambassad i Kabul under tiden 1.1.2016–31.12.2020, inklusive deras familjer, kan tas till Finland. Det är fråga om personer som har bett om att få komma till Finland. Denna kvot på sammanlagt 45 personer omfattar såväl de anställda som deras familjemedlemmar.

Till Finland tas också personer som den 13 augusti 2021 var anställda hos Tahiri Protection Risk Management Consulting, som tillhandahöll säkerhetstjänster för Finlands ambassad i Kabul. Beslutet har begränsats så att det gäller de anställda vid företaget som ansvarade för säkerheten för personalen vid Finlands ambassad. Det är fråga om personer som har bett om att få komma till Finland. Av dessa tas högst 83 personer med familj till Finland.

Avsikten är dessa personer tas till Finland med ett charterflyg som finska staten ordnar. Migrationsverket sköter i första hand mottagandet i Finland. Personerna ska beviljas uppehållstillstånd.

Statsrådets beslut den 24 augusti

 

Ytterligare information

Eero Koskenniemi, regeringsråd, inrikesministeriet, tfn 0295 488 616, fornamn.efternamn@intermin.fi

Veikko Kiljunen, enhetschef, utrikesministeriet, tfn 0295 350 101, fornamn.efternamn@formin.fi

Pekka Nuutinen, direktör, Migrationsverket, tfn 0295 433 640, fornamn.efternamn@migri.fi