Statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund 2021–2022

Det pågår en ansökningsomgång för verksamhetsunderstöd till finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund 30.9.2020–16.11.2020. Det beviljade stödet är en del av utrikesministeriets anslag för civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete.

Med hjälp av verksamhetsunderstödet kan finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund bedriva verksamhet som främjar Finlands utvecklingspolitiska mål. Syftet är att stödja organisationer verksamma i Finland i deras a) basverksamhet och b) informationsverksamhet om FN, om FN:s olika organ och det regelbaserade internationella systemet. Idén är att på ett mångsidigt sätt föra fram FN:s och FN-organens mål, FN:s kampanjer och jubileumsår samt Finlands verksamhet i FN som en del av det internationella regelbaserade systemet.

För den här ansökningsomgången har det preliminärt reserverats sammanlagt två miljoner euro för åren 2021–2022.

Stödet är ett behovsprövat statsunderstöd som beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001).

Utlysningen, kriterier och anvisningar finns på utrikesministeriets webbplats.

Ansökan med bilagor ska skickas per e-post till utrikesministeriets registratorskontor kirjaamo.um@formin.fi senast måndagen den 16 november 2020 kl. 16.15. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid beaktas inte.