Civilsamhällesorganisationer med utrikes- och säkerhetspolitisk verksamhet har beviljats statsunderstöd för 2023

Utrikesministeriet har beviljat totalt 1 726 000 euro i statsunderstöd till 26 organisationer som är verksamma inom utrikes- och säkerhetspolitiken.

Syftet med understödet, som beviljas ur moment 24.90.50 i statsbudgeten för 2023 (Vissa statsunderstöd), är att stödja civilsamhällesorganisationers verksamhet som rör Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser.

I utlysningen 2023 låg fokus på regelbaserat internationellt samarbete; konfliktförebyggande, krishantering och fredsmedling; mänskliga rättigheter och mänsklig säkerhet; Europeiska unionen som global aktör; omfattande transatlantiskt samarbete samt säkerhetshot i samband med klimatförändringen.

I år är det sjunde gången detta statsunderstöd delas ut genom ett öppet ansökningsförfarande.

Sammanlagt 34 organisationer lämnade in ansökningar till utrikesministeriet inom utsatt tid. Organisationerna ansökte om bidrag mellan 20 000 till 440 000 euro.

Utrikesministeriet har beviljat understöd till följande organisationer:

 • Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
 • CMI Martti Ahtisaari Peace Foundation ry
 • Finland i Europa rf
 • Finnwatch ry
 • Historiker utan gränser i Finland rf
 • Förbundet för mänskliga rättigheter rf
 • Medborgarorganisationernas stiftelse för mänskliga rättigheter KIOS sr
 • Laajan turvallisuuden verkosto ry WISE
 • Världsnaturfonden, Finlandsstiftelse sr (WWF Finland)
 • Paasikivi-Samfundet rf
 • Rädda Barnen rf
 • Perpetuum mobile/ Artists at risk (AR)
 • Rauhankasvatusinstituutti ry
 • Samerådet
 • SaferGlobe rf
 • Finlands Forum för Medling rf
 • Arktiska Föreningen i Finland rf
 • Finlands Atlantsällskap rf
 • Förbundet mellan Finlands Kristliga Föreningar av Unga Män sr
 • Finlands Röda Kors rf
 • Finlands Fredsförbund
 • Finlands FN-förbund rf
 • Finlands Studentkårers Förbund
 • UN Women Finland rf
 • World Federation of the Deaf ry
 • Ålands fredsinstitut sr

Statsunderstödet är ett allmänt bidrag till organisationernas verksamhet 2023. Understödet är behovsbaserat och beviljas för ett år.

Ytterligare information

 • Anna Huovila, ambassadråd, politiska avdelningen, tfn + 358 295 350 649, utpvaltionavut@formin.fi