Civilsamhällesorganisationer med utrikes- och säkerhetspolitisk verksamhet har beviljats statsunderstöd för 2020

Utrikesministeriet har beviljat totalt 1 061 000 euro i statsunderstöd till tretton organisationer som är verksamma inom utrikes- och säkerhetspolitiken.

Syftet med understödet, som beviljas ur moment 24.90.50 i statsbudgeten för 2020 (Vissa statsunderstöd), är att stödja civilsamhällesorganisationers verksamhet som rör Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser.

I utlysningen 2020 låg fokus på regelbaserat internationellt samarbete, konfliktförebyggande och fredsmedling, mänskliga rättigheter och demokrati i utrikes- och säkerhetspolitiken samt på det omfattande transatlantiska samarbetet. Det är i år fjärde gången detta statsunderstöd delas ut genom ett öppet ansökningsförfarande.

Sammanlagt 29 organisationer lämnade in ansökningar till utrikesministeriet inom utsatt tid. Organisationerna ansökte om bidrag mellan 6 000 och 460 000 euro.

Utrikesministeriet har beviljat understöd till följande organisationer:

 • Crisis Management Initiative ry
 • Finland i Europa rf
 • Finnwatch ry
 • Förbundet för mänskliga rättigheter rf
 • Laajan turvallisuuden verkosto ry (WISE)
 • Samerådet
 • SaferGlobe rf
 • Finlands Atlantsällskap rf
 • Finlands Röda Kors rf
 • Finlands UN Women rf
 • Finlands FN-förbund rf
 • World Federation of the Deaf ry
 • Ålands fredsinstitut sr

Statsunderstödet är ett allmänt bidrag till organisationernas verksamhet 2020. Understödet är behovsbaserat och beviljas för ett år.

Ytterligare information: Anna Hakala, ansvarig tjänsteman, tfn + 358 295 350 468, enheten för säkerhetspolitik och krishantering

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.