Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2023

Utrikesministeriet har beviljat totalt 445 000 euro i statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer för Europainformation. Denna ansökningsomgång fick 22 organisationer stöd för 24 olika projekt.

Syftet med statsunderstödet är att främja debatten om aktuella EU-frågor och att öka medborgarnas grundläggande kunskap om frågor som gäller EU och Finlands EU-medlemskap. Civilsamhällesorganisationerna spelar en viktig roll i att öka kunskapen och främja debatten om EU. 

 • De prioriterade områdena i utlysningen 2023 var:
 • EU som försvarare av de mänskliga rättigheterna och demokratin
 • EU:s ekonomi och riktningen för energipolitiken
 • EU som global aktör: gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och EU:s roll som konfliktlösare
 • EU:s utvidgning

Under ansökningsomgången betonades särskilt projektens kommunikativa karaktär. Det innehåll som produceras i de finansierade projekten ska vara tillgängligt utan avgift. De beviljade bidragen ligger mellan 15 000 och 35 000 euro per projekt.

Statsunderstödet söktes av 31 organisationer för 39 olika projekt. Stöd beviljades 22 organisationer för 24 projekt. Det ettåriga understödet är avsett för informationsverksamhet i Finland. Utrikesministeriet har beviljat stöd till följande organisationer:

 • CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundation
 • Creatura Think & Do Tank ry
 • Eettisen kaupan puolesta ry
 • Finland i Europa rf
 • Unga Europeer rf
 • European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry
 • Finnwatch rf
 • Frivilligorganisationers människorättsstiftelse KIOS rf
 • Kansallinen senioriliitto ry
 • Finlands Dövas Förbund rf
 • Natur och Miljö rf
 • Nuorten Akatemia ry
 • SaferGlobe rf
 • Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
 • Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf
 • Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund ry
 • De Hundras Kommitté i Finland rf
 • Suomen videovaikuttajat ry
 • Finlands FN-förbund rf
 • Valo-Valmennusyhdistys ry
 • VAMLAS – stödstiftelsen för funktionshindrade barn och unga
 • Vapaus Valita Toisin ry

Mer information: 

 • Sara Haalahti, informatör, tfn 0295 350 089
 • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi