Misstanke om missbruk av livsmedelsstöd inom det humanitära biståndet till Etiopien

De livsmedelsstöd som levererats till Etiopien via det humanitära biståndet misstänks ha använts för fel ändamål. Världslivsmedelsprogrammet WFP informerade i maj om ett misstänkt fall av missbruk i provinsen Tigray i norra Etiopien, men nu gäller misstankarna hela landet. WFP har börjat undersöka fallen och tillfälligt avbrutit vissa hjälpinsatser i Etiopien. Finland inleder en egen utredning av WFP:s mekanismer för riskhantering.

Finland har inte finansierat WFP:s verksamhet i Etiopien, men stödjer organisationens arbete med bland annat ett flerårigt allmänt stöd på 8 miljoner euro. Utrikesministeriet är allvarligt till alla misstankar om missbruk och ingriper i de uppdagade missförhållandena.

Det humanitära läget är fortfarande kritiskt på hela Afrikas horn, i synnerhet när det gäller livsmedelstryggheten. Enligt FN:s uppskattning har över 20 miljoner människor behov av livsmedelshjälp. Konflikterna i Etiopien har gjort det svårare att nå de som behöver humanitär hjälp och att följa upp verksamheten i landet.