EU förbjuder oljeleveranser, utökar export- och importrestriktionerna och ingriper i kringgående av sanktioner

Europeiska unionen har den 6 oktober 2022 infört nya sanktioner till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. I det åttonde sanktionspaketet ingår bland annat förbud mot oljeleveranser om oljans pris överstiger ett fastställt pristak samt utvidgning av export- och importförbuden. De nya sanktionerna utvidgar och preciserar tidigare sanktioner och specificerar genomförandet av dem. Därtill införs det ett nytt kriterium för upptagning på sanktionsförteckningen. Det gör det möjligt att lista personer och enheter som underlättar kringgående av EU:s sanktioner.

EU:s åttonde sanktionspaket är en reaktion på Rysslands påtryckningsåtgärder i Ukraina. Ryssland försöker illegalt annektera ukrainskt territorium och använder våld för att flytta internationellt erkända gränser. Mobiliseringen i Ryssland och hotet om att använda kärnvapen är metoder för ytterligare påtryckningar i Ukraina.

EU accepterar inte Rysslands illegala annektering av regionerna Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja och Cherson utan fördömer den kraftfullt.

Genom det nya sanktionsbeslutet uppdateras för det första förteckningen över personer och företag som omfattas av sanktioner. Personerna som nu upptas på förteckningen är företrädare för den ryska så kallade förvaltningen i de ukrainska ockuperade områdena, politiska aktörer, personer som bedriver informationspåverkan, opinionsbildare och inflytelserika personer i näringslivet. Företagen som nu upptas på förteckningen är sådana som stöder Rysslands armé.

För det andra begränsar sanktionsbeslutet handeln ytterligare och det införs nya importförbud för ryska produkter. EU har också beslutat att utvidga exportförbuden. Syftet med exportförbuden är att förhindra att den ryska försvarssektorn får viktig teknik, till exempel flygtekniska produkter, elektroniska komponenter och vissa kemiska ämnen. På detta sätt försöker man också försvaga Rysslands ekonomiska bas och kapacitet att moderniseras. I paketet ingår också ytterligare förbud bland andra för europeiska företag att erbjuda IT-tjänster, ingenjörs- och arkitekttjänster i Ryssland samt förbud för EU-medborgare att ingå i ryska statsägda bolags förvaltningsorgan.

För det tredje gäller de nya sanktionerna rysk olja. EU har redan tidigare förbjudit import av rysk olja sjövägen. Förbudet träder i kraft i slutet av året. G7-länderna har kommit överens om att införa ett pristak för exporten av rysk olja till tredjeländer. Pristaket ska minska Rysslands intäkter och bidra till den globala energimarknadens stabilitet. Enligt det här sanktionspaketet ska leveranser till tredjeländer som överskrider pristaket förbjudas.

För det fjärde införs det ett nytt kriterium som gör det möjligt att uppta personer och enheter på sanktionsförteckningen om de underlättar kringgåendet av sanktioner. Det gäller till exempel export av sanktionsbelagda produkter från ett EU-land via ett tredjeland till Ryssland eller arrangerade ägarförhållanden för att dölja den verkliga ägaren. Personer och enheter som idkar denna typ av verksamhet kan läggas till sanktionsförteckningen. Detta ska minska intresset för att delta i kringgåendet av sanktioner.

S.k. sektorsanktionerna
Rådets beslut (Gusp) 2022/1909(Länk till en annan webbplats.)
Rådets förordning (EU) 2022/1904(Länk till en annan webbplats.)

S.k. person- och enhetssanktionerna
Rådets beslut (Gusp) 2022/1907(Länk till en annan webbplats.)
Rådets förordning (EU) 2022/1905(Länk till en annan webbplats.)
Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/1906(Länk till en annan webbplats.)

S.k. Donetsks och Luhansks områdessanktionerna
Rådets beslut (Gusp) 2022/1908(Länk till en annan webbplats.)
Rådets förordning (EU) 2022/1903(Länk till en annan webbplats.)

Mer information

Pia Sarivaara (allmänt om sanktioner), ambassadråd, teamledare, tfn 0295 350 660

Sanna Selin (ekonomiska sanktioner), tfn 0295 350 612

 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi