Ny ambassadör till Dublin

Republikens president har vid sin föredragning den 12 april utnämnt en ambassadör till Dublin.

Utrikesrådet Raili Lahnalampi har utnämnts till chef för Finlands ambassad i Dublin från och med den 10 juni 2019. Lahnalampi har innehaft flera internationella uppdrag och hon har omfattande kunnande inom utrikes- och säkerhetspolitik.

Raili Lahnalampi inledde sin karriär vid utrikesministeriet 1986 efter att ha gått Kavaku-kursen i internationella ärenden. Hon har tjänstgjort vid ministeriet i över 15 år, bland annat med uppgifter vid FN och OECD och i Tanzania. Lahnalampi har arbetat som rådgivare för OECD:s generalsekreterare Àngel Gurría och för dåvarande ordförande för FN:s generalförsamling Harri Holkeri. Hon har också varit utrikesråd i riksdagens utrikesutskott i över 10 år. Lahnalampi har varit utrikesminister Soinis kabinettschef sedan juni 2015.

Raili Lahnalampi är juris kandidat från Åbo universitet. Hon har också avlagt diplomstudier i Europas integration och Europarätt vid universitetet i Saarland och fortsatta studier i internationella relationer och internationell rätt vid Notre Dame-universitetet i Förenta staterna. Därtill har hon studerat säkerhetspolitik vid Geneva Centre for Security Policy.

Ytterligare information: Pekka Puustinen, understatssekreterare, tfn 0295 350 228