Ny ambassadör i Sofia och befullmäktigande av representant i Armenien

Republikens president utnämnde vid föredragningen torsdagen den 22 oktober en ny ambassadör i Sofia och befullmäktigade en representant i Armenien.

I foto: Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos
Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos
Foto: Kimmo Räisänen

Republikens president utnämnde utrikesrådet Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos till chef för Finlands ambassad i Sofia från och med den 16 november 2020.

Kuvaja-Xanthopoulos flyttar till Sofia från sin tjänst vid avdelningen för Afrika och Mellanöstern där hon har arbetat sedan 2016. Före det var hon enhetschef vid utrikesministeriets enhet för sektorpolitik 2013–2016. Kuvaja-Xanthopoulos har erfarenhet av ambassadarbete från Bryssel, Aten och Manila.

Kuvaja-Xanthopoulos började arbeta vid utrikesministeriet 1999. Hon är doktor i samhällsvetenskaper.

Republikens president befullmäktigade även den Helsingforsbaserade ambulerande ambassadören, utrikesrådet Kirsti Narinen att företräda Finland i också i Armenien.

Mer information: Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 029 535 0038