Ny ambassadör till Maputo och chef för förbindelsekontoret i Ramallah

Vid föredragningen den 27 mars utnämnde republikens president en ny ambassadör till Maputo och en chef för förbindelsekontoret i Ramallah.

Republikens president förordnade utrikesrådet Anna-Kaisa Heikkinen till chef för Finlands ambassad i Maputo, Moçambique, från och med den 1 september 2020.

Heikkinen har varit chef för förbindelsekontoret i Ramallah 2017–2020. Innan dess var hon statsministerns specialmedarbetare med ansvar för internationella ärenden 2014–2017.

Vid utrikesministeriet har Heikkinen bland annat skött ärenden i anslutning till de bilaterala förbindelserna mellan Finland och Ryssland vid Rysslandsenheten 2013–2014 och ansvarat för handelspolitisk kommunikation 2012–2013. Inom utrikesrepresentationen har hon tjänstgjort i Petrozavodsk, Moskva och New Delhi.

Heikkinen har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 2003. Hon har en magisterexamen i samhällsvetenskaper.

Republikens president förordnade utrikesrådet Päivi Peltokoski till chef för Finlands förbindelsekontor i Ramallah från och med den 1 september 2020.

Peltokoski har varit chef för enheten för Östeuropa och Centralasien sedan 2014. Före det var hon ställföreträdande chef för Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg. Hon har också tjänstgjort i Tallinn och Moskva.

Vid utrikesministeriet har Peltokoski bland annat skött olika ärenden i anslutning till Östeuropa och Centralasien.

Peltokoski började sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1998. Hon har en politices magisterexamen.

Ytterligare information: Jyri Järviaho, ambassadråd, tfn 029 535 1449