Ny avdelningschef utnämnd och chefen för nationella säkerhetsmyndigheten fortsätter

Statsrådet beslutade om två nya utnämningar vid sitt sammanträde den 27 augusti. Statsrådet har utnämnt ambassadrådet Soili Kangaskorpi till tjänsten som utrikesråd från och med den 1 september och förordnat henne till biträdande avdelningschef för utrikesministeriets avdelning för Amerika och Asien för perioden 1.9.2020–31.8.2024.

Soili Kangaskorpi, ulkoministeriö
Soili Kangaskorpi. Foto: Pirjo Mailammi

Kangaskorpi har varit chef för enheten för Nordamerika sedan 2016. Innan dess var hon ansvarig tjänsteman för Förenta staternas politiska ärenden sedan 2013. Kangaskorpi har också tjänstgjort vid enheten för säkerhetspolitik och krishantering 2007–2010. Hon var biträdande chef för kontoret för stabilitetspakten för sydöstra Europa i Bryssel 2005–2007. Inom utrikesrepresentationen har Kangaskorpi erfarenhet av ambassaderna i Stockholm och Warszawa och FN-representationen i New York.

Kangaskorpi började sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1996. Hon har avlagt ekonomie magisterexamen.

Anu Laamanen, ulkoministeriö
Anu Laamanen. Foto: Petri Krook

Statsrådet förordnade därtill utrikesrådet Anu Laamanen att fortsätta som chef för nationella säkerhetsmyndigheten vid utrikesministeriet under perioden 1.9.2020–31.8.2022. Laamanen har skött uppdraget sedan 2016.

Mer information: Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 029 535 0038