Nya ambassadörer till Addis Abeba, Canberra och Nur-Sultan

Vid föredragningen fredagen den 28 maj förordnade republikens president nya ambassadörer till Addis Abeba, Canberra och Nur-Sultan.

Republikens president förordnade utrikesrådet Outi Holopainen till chef för Finlands ambassad i Addis Abeba från och med den 1 september 2020. Holopainen är för närvarande inspektör inom utrikesförvaltningen.

Hon var ambassadör i Lissabon 2013–2016. Vid utrikesministeriet har hon varit enhetschef vid enheten för säkerhetspolitik och krishantering 2010–2013 och vid enheten för vapenkontroll 2007–2010. Hon har också erfarenhet av utrikesrepresentationen från Stockholm och Bonn.

Holopainen kom i utrikesministeriets tjänst 1988. Hon har en juris kandidatexamen. 

Presidenten förordnade utrikesrådet Satu Mattila-Budich till chef för Finlands ambassad i Canberra från och med den 1 juli 2020. Mattila-Budich är för närvarande utrikesministeriets ambassadör för motverkandet av hybridhot.

Hon var ambassadör vid Finlands ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg  2015–2019 och ambassadör i Singapore 2007–2011. Hon har också tjänstgjort inom utrikesrepresentationen i Genève, Tokyo, New Delhi och New York.

Mattila-Budich kom i utrikesministeriets tjänst 1983. Hon är filosofie kandidat.

Presidenten förordnade utrikesrådet Soili Mäkeläinen-Buhanist  till chef för Finlands ambassad i Nur-Sultan från och med den 1 september 2020. Mäkeläinen-Buhanist är för närvarande ledande sakkunnig vid avdelningen för externa ekonomiska relationer.

Hon ledde teamet för ekonomisk politik och handelspolitik vid ambassaden i Washington 2013–2017 och vid ambassaden i Moskva 2005–2008. Mäkeläinen-Buhanist har också tjänstgjort som konsul i S:t Petersburg och som rådgivare vid Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling i London. Vid utrikesministeriet har hon bland annat varit enhetschef vid enheten för regionalt samarbete vid Östavdelningen.

Mäkeläinen-Buhanist började arbeta vid utrikesministeriet 1988. Hon har avlagt ekonomie magisterexamen.

Ytterligare information: Jyri Järviaho, tf. personaldirektör, tfn 0295 351 449