Nya experter ska sätta fart på Finlands export

Utrikesministeriet har rekryterat 20 specialsakkunniga inom internationell affärsverksamhet till 16 olika länder. Målet är att öka Finlands export på viktiga marknader och att främja särskilt små och medelstora företags internationella tillväxt.

Team Finlands specialsakkunniga arbetar i främsta ledet med att stödja finländska företags exportinsatser på viktiga exportmarknader. Tillsammans med Team Finland-nätverket(Länk till en annan webbplats.) kompletterar de specialsakkunniga Finlands exportnätverk och hjälper finländska företag att skapa internationell tillväxt.

Exportfrämjandet är en viktig del av verksamheten i Finlands utrikesrepresentation, och det är ännu viktigare efter coronapandemin. Under ledning av beskickningscheferna, som är Team Finland-landschefer, stöds företagens internationalisering bland annat genom aktuell information om affärsmiljön, hjälp med att undanröja handelshinder och med att skapa kontakter. De finländska ambassaderna och konsulaten har en nyckelroll i att öppna affärsmöjligheter i återhämtningen efter coronapandemin genom att kartlägga den lokala efterfrågan och söka lämpliga finländska företag.

”Vi har arbetat hårt för att kartlägga efterfrågan på olika målmarknader. Nu är tiden inne att erbjuda finländskt kunnande och finländska lösningar. Det uppstår nya möjligheter i synnerhet inom grön omställning och digitalisering, men också inom många andra branscher, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

De nya specialsakkunniga är stationerade i följande städer:

Ankara (Istanbul)
Abu Dhabi
Bangkok
Belgrad
Berlin
Brasília
Hongkong
Kiev
Los Angeles
New Delhi
New Delhi (Bangladesh)
Prag
Pretoria
Riyadh
Rom
S:t Petersburg
Taipei
Tel Aviv
Washington
 

Våra specialsakkunniga kan kontaktas via Finlands beskickning(Länk till en annan webbplats.) i området.

Ytterligare information: Juha Niemi, diplomatisk rådgivare, tfn 050 478 1387

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi