Unicefs vice generaldirektör besöker Finland

Vice generaldirektören för FN:s barnfond Unicef, Charlotte Petri Gornitzka, besöker Finland den 23–24 maj.

 

Vice generaldirektören Charlotte Petri Gornitzka ska föra det årliga samtalet om samarbetet mellan Finland och Unicef med avdelningschefen för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning Satu Santala. Petri Gornitzka träffar också undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen, utrikesministeriets understatssekreterare Elina Kalkku och riksdagsledamöter. Hon besöker även FN:s labb för teknisk innovation (UNTIL) i Esbo.

Unicef är en av Finlands viktigaste FN-partner. Finlands riktar både allmänt verksamhetsbidrag och projektstöd till barnfonden samt finansierar Unicefs innovationsfond. I Syrien, Libanon, Jordanien och Turkiet har Finland finansierat projekt inom Unicefs initiativ No Lost Generation sedan 2015 med sammanlagt 16,2 miljoner euro. Projekten stöder skolgång, ger skydd och främjar samhälleligt deltagande för barn som drabbats av konflikten i Syrien, särskilt dem som har det allra sämst ställt. Totalt sex miljoner barn och ungdomar omfattas av initiativet. Unicefs program WASH har förbättrat dricksvattnets kvalitet, saniteten och hygienen för hundra tusentals människor i Afghanistan. Under åren 2017–2018 understödde Finland programmet med två miljoner euro.

Unicefs nationella kommitté, Finlands Unicef rf, samlar medel till FN-organens utvecklingsprogram och nödhjälp, bedriver påverkansarbete och sprider information för att främja barnens rättigheter. 2018 understöddes organisationen av 140 000 personer i Finland.

Ytterligare information: Henna Knuuttila, ambassadråd, tfn 358 295 350 246.
Medier: Riikka Kämppi, Finlands Unicef, tfn +358 40 572 9733, riikka.kamppi@unicef.fi

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.