Studie av Unicef: Lyssna på ungdomarna och satsa på utbildning när artificiell intelligens utvecklas

Ungdomar från olika delar av världen deltog i fjol i FN:s barnorganisation Unicefs workshoppar som kartlade deras erfarenheter av artificiell intelligens. Kartläggningen stöder det pågående arbetet med internationella anvisningar.

Nuori selaa kännykkää
En tredjedel av världens internetanvändare är barn och ungdomar under 18 år. Foto: Unicef/Schverdfinge

”Bekanta er med de unga, för vi vet alla att det finns en enorm skillnad mellan de olika generationernas barndomserfarenheter. Kom också ihåg att en 13-åring i dag sannolikt vet mer om många saker än en 50-årig vuxen visste i samma ålder. Sluta underskatta ungdomarna.”

Så sammanfattar en chilensk ungdom sina och många andra ungdomars tankar om varför det är viktigt att barn och unga deltar i utvecklandet av artificiell intelligens.

Unicef samlade i fjol 245 ungas åsikter om och erfarenheter av artificiell intelligens. Studien genomfördes i form av workshoppar med ungdomar i åldern 12–19 år från Brasilien, Chile, Sydafrika, Sverige och Förenta staterna.

Unicef utvecklar med stöd av Finland anvisningar med mål att skapa internationella spelregler för användningen och utvecklingen av artificiell intelligens som berör barn. Det finns inte ännu något liknande och avsikten är att anvisningarna ska hjälpa stater, kommuner och företag att säkerställa att deras lösningar som utnyttjar artificiell intelligens fungerar på ett sätt som tryggar barnets bästa.

Svårt att gestalta riskerna

I workshopparna behandlade ungdomarna vardagliga situationer där artificiell intelligens är med, till exempel chattar för kundbetjäning, ansiktsigenkänning som säkerhetsmetod, intelligenta program som stöder lärande och automatisk gallring av ansökningar om arbete eller studieplats.

En del av ungdomarna hade endast lite kunskap och kompetens om ämnet, medan andra hade långt utvecklade funderingar. Attitydskillnaderna syns till exempel i frågor som gäller informationssäkerhet: en del berättade att de regelbundet ger sina personuppgifter och privata data, till exempel när de laddar ner nya appar, utan att reflektera över saken.

Andra funderade över var deras uppgifter hamnar och vem som kan utnyttja dem. Till exempel riktad reklam väckte diskussion. En svensk ungdom var oroad över att ”min fria vilja och mitt privata utrymme försvinner” när artificiell intelligens får åtkomst till all data.

Artificiell intelligens inspirerar

Ungdomarna såg många möjligheter med artificiell intelligens, till exempel program som förbättrar utbildningen, hälsan, säkerheten och trafiken. Ungdomarna associerade också artificiell intelligens till scifi-filmer och inspirerades till att fundera på framtiden.

”Det blir spännande att se när vi lyckas bygga robotar och farkoster som gör det möjligt att resa till andra planeter i vårt solsystem”, sade en amerikansk respondent.

De unga upplevde att de lärt sig mer om artificiell intelligens hemma och av sina kompisar än i skolan. De önskade mer allmän utbildning i ämnet, så att alla kan förstå både riskerna och möjligheterna med artificiell intelligens.

En chilensk ungdom önskade att myndigheterna skulle vara aktiva:

”Man borde tala om saken i skolan, eller så borde det finnas reklam (ett mycket effektivt sätt) som skulle upplysa och motivera oss att lära oss mer och skydda oss. Det borde vara en del av vår kultur så att människor förstår artificiell intelligens lika klart som vi förstår begreppen el, dörr eller teknik.”

I arbetet med anvisningarna har Unicef också hört sakkunniga på artificiell intelligens och barnskydd. Utifrån ungdomarnas erfarenheter färdigställs anvisningarna och offentliggörs i slutet av 2021.

 

Rapport om ungdomarnas synpunkter på Unicefs webbplatsLänk till en annan webbplats..

Läs mer om anvisningarna om artificiell intelligens och barn.