Unicefs innovationsverksamhet placeras i Finland – två nya center främjar nya lösningar för lärande och finansiering

FN:s barnfond Unicef inrättar två innovationscenter i Finland. Centren är det senaste tillägget till FN:s kompetenskluster, som under de senaste åren också har etablerat kontor för organisationerna UNOPS och UN Global Pulse i Finland.

Finlands långvariga partnerskap med Unicef fördjupas när barnfonden placerar en del av sin innovationsverksamhet i Finland. I Finland inrättas två innovationscenter som koncentrerar sig på att utveckla, testa och skala upp nya lösningar inom utbildning och innovativ finansiering. Centren inleder sin verksamhet under hösten.

Även om nästan alla barn i världen börjar skolan, lär sig uppskattningsvis 617 miljoner barn och unga inte ens grundläggande färdigheter i skolan. Unicefs centrum för innovativt lärande främjar med hjälp av digitala lösningar undervisning och lärande särskilt på grundstadiet och andra stadier. Centret för innovativ finansiering söker och utvecklar nya finansieringsmodeller och ny finansiell teknik som gagnar världens barn. 

”Centrens placering i Finland är ett erkännande för Finlands engagemang i Unicefs arbete och Finlands starka kompetens på innovationsområdet. Vi vill utveckla nya lösningar till utbildningskrisen i samarbete med barn och unga. De center som nu inrättas stöder Finlands kompetens och målet att skapa ett innovationskluster för FN-systemet i Finland”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Unicef är Finlands långvariga FN-partner i arbetet för barnens rättigheter, och Finland och Unicef har redan i flera år samarbetat för att främja innovation.  Finland stöder bland annat Unicefs innovationsfond och utvecklandet av internationella anvisningar för artificiell intelligens som beaktar barnens rättigheter. 

Centren erbjuder en möjlighet till sektorsövergripande samarbete mellan den privata och den offentliga sektorn, forskningen och civilsamhället. Genom centren kan finländska tekniska och sociala innovationer utnyttjas i större utsträckning ute i världen.

”Partnerskap utgör själva kärnan i vårt arbete för att nå varje barn. Unicef är tacksam för Finlands starka engagemang. Tillsammans har vi förbundit oss att hitta nya lösningar på problem som de mest utsatta barnen i världen möter”, säger Unicefs generaldirektör Henrietta Fore.

I Finland finns redan FN-universitetets institut för forskning om utvecklingsekonomi UNU-WIDER, UN Global Pulse, som arbetar med prognostisering (tidigare FN:s laboratorium för teknisk innovation UNTIL), UNOPS Sustainable Investments in Infrastructure and Innovation (S3i) programmet samt Internationella migrationsorganisationen IOM.  
 
 Ytterligare information:

Jarmo Sareva, innovationsambassadör, enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik, tfn +358 295 350 418

Mikko Autti, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 034

Emilia Mustajärvi, utrikessekreterare, enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik, tfn +358 295 350 376

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi