I befolkningsfonden UNFPA:s bildkampanj synliggörs personer med funktionsnedsättning

I bildkampanjen Wanted som genomförs av FN:s organ för sexuell och reproduktiv hälsa, befolkningsfonden UNFPA, utrikesministeriet och Befolkningsförbundet (Väestöliitto) synliggörs personer med funktionsnedsättning på olika håll i världen. Flickor och kvinnor med funktionsnedsättning löper ofta särskild risk att bli diskriminerade.

Bild: Wanted-bildkampanj UNFPA

Finland stöder UNFPA:s arbete för att högklassiga hälsovårdstjänster för sexuell och repro­duktiv hälsa ska finnas tillgängliga globalt. Bildkampanjen Wanted, som börjar synas på Helsingfors gator den 10 oktober, visar de problem som personer med funktionsnedsättning i utvecklingsländer möter i fråga om sexuella rättigheter.

Syftet är att avskaffa diskrimineringen av flickor och kvinnor med funktionsnedsättning genom globalt utvecklingssamarbete. UNFPA:s arbete bidrar också till att flickor och kvinnor med funktionsnedsättning kan ges tillgång till högkvalitativa tjänster inom sexualupplysning och reproduktiv hälsa.

I Irak har UNFPA byggt trygga och tillgängliga ungdomslokaler

Genom UNFPA:s arbete kan delaktigheten för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning och deras status i samhället stärkas.

”UNFPA stöder verksamheten i tre ungdomslokaler i landskapet Ninewa i norra Irak. Ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa, till exempel information om mens och familjeplanering. Med stöd från Finland har över 600 ungdomar i år använt tjänsterna som erbjuds i ungdomslokalerna”, säger Rita Columbia, direktör för UNFPA:s kontor i Irak.

I Tanzania tillhandahåller UNFPA ungdomsinriktade tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa speciellt för personer med funktionsnedsättning i svårtillgängliga områden.

Sexuella rättigheter för personer med funktionsnedsättning behandlas på seminarium i november

Flickor och kvinnor med funktionsnedsättning löper fortfarande risk att råka ut för grava kränkningar av de mänskliga rättigheterna på grund av sin funktionsnedsättning. I många länder blir flickor och kvinnor med funktionsnedsättning tvångssteriliserade, tvingade att använda preventivmedel mot sin vilja eller nekade tjänster för preventivrådgivning och reproduktiv hälsa.

Enligt UNFPA har flickor och unga kvinnor med funktionsnedsättning kortast utbildning och de är dåligt informerade om sexuell och reproduktiv hälsa. Globalt har en av tre kvinnor blivit utsatt för sexuellt våld. Kvinnor med funktionsnedsättning löper större risk att råka ut för könsrelaterat och sexuellt våld.

Utrikesministeriet, UNFPA och Befolkningsförbundet ordnar ett seminarium om de sexuella rättigheterna för personer med funktionsnedsättning den 17 november i Helsingfors. På seminariet talar bland annat Rita Columbia, som är direktör för UNFPA:s kontor i Irak.

Läs mer