Inreserestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter till den 8 maj

Enligt statsrådets beslut av den 7 april ska inreserestriktionerna vid de yttre gränserna fortsätta gälla fram till den 8 maj 2022.

Ett giltigt intyg över full vaccinationsserie eller över genomgången covid-19 högst sex månader tidigare är med vissa undantag en förutsättning för inresa för personer som kommer från länder utanför EU och Schengenområdet. Kravet gäller personer födda 2006 eller tidigare.

Gränsbevakningsväsendet kräver inte dessa intyg vid inresa från ett tredjeland av finska medborgare, utlänningar som varaktigt bor i Finland eller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl.

Närmare information om inreserestriktionerna finns på Gränsbevakningsväsendets(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och om hälsosäkerhetsåtgärderna på THL:s webbplats.(Länk till en annan webbplats.)

Kravet att uppvisa de intyg som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar och regionförvaltningsverkens beslut om obligatoriska hälsokontroller gäller dock alla resenärer.

Resenärerna ska också notera att många länder och transportföretag kräver ett negativt covid-19-testresultat, ett intyg över tillfrisknande eller ett vaccinationsintyg för att resenärerna ska få komma ombord eller in i landet. Resenärerna ska själva ta reda på vilka intyg myndigheterna i destinationslandet, flygbolagen eller rederierna kräver.

Mer information

Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken till Finland per telefon och e-post. Betjäning ges på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen rajavartiolaitos@raja.fi.
  
Om du har frågor om vilka vacciner som godkänns, om kraven på testning eller karantän, kan du kontakta statsrådets telefontjänst för coronainfo på numret 0295 535 535 eller läsa mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.