EU:s utrikesministrar diskuterar relationen mellan EU och Ryssland, Turkiet och Belarus

EU-ländernas utrikesministrar samlas i Berlin den 27 och 28 augusti till ett informellt utrikesministermöte (Gymnichmöte) under Tysklands ordförandeskap. Utrikesministrarna ska diskutera relationen mellan EU och Ryssland, läget i Turkiet och Belarus. På agendan står också coronapandemins geopolitiska följder och EU:s strategiska respons.

EU:s höga representant för utrikes frågor Josep Borrell leder ordet vid mötet. Utrikesminister Pekka Haavisto företräder Finland. 

Mötet inleds torsdagen den 27 augusti med diskussion om läget i Belarus. Finland framhåller vikten av att avhålla sig från våld och kraftåtgärder, att frige politiska fångar och föra en nationell dialog för att lösa situationen fredligt. Belarus och dess medborgares egen vilja och grundläggande fri- och rättigheter måste respekteras.

På torsdag eftermiddag behandlar utrikesministrarna Turkiet. Utvecklingen i landet vad gäller de mänskliga rättigheterna och rättsstaten är oroväckande. Finland anser att EU ska upprätthålla dialogen och samarbetskanalerna med Turkiet trots svårigheterna i relationen. Politiken gentemot Turkiet bör vara långsiktig och samstämmig på alla delområden. EU bör reagera beslutsamt på Turkiets åtgärder som destabiliserar situationen i östra Medelhavet och visa solidaritet med Cypern och Grekland.

Fredagen den 28 augusti diskuterar utrikesministrarna relationen mellan EU och Ryssland. Finland anser att de fem principerna som styr EU:s Rysslandspolitik ska stärkas och genomföras effektivt och balanserat. Finland vill också se mer dialog mellan EU:s institutioner och Ryssland för att driva unionens och medlemsländernas gemensamma intressen.

Mötet avslutas på fredagen med en arbetslunch där utrikesministrarna diskuterar coronapandemins geopolitiska konsekvenser och EU:s strategiska respons. Finland stöder den tredje väg som utrikesrepresentanten förespråkat med fokus på att stärka EU:s egen roll mellan Förenta staterna och Kina för att stärka multilateralismen.

Gymnichmötet ordas två gånger per år i rådets ordförandeland. Mötet har fått sitt namn efter slottet Gymnich i Erftstadt i Tyskland där det första mötet av det här slaget ordnades 1974.

Mer information: Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 535 1780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.