Utrikesministeriets nya undervisningsmaterial handlar om utvecklingen i världen

En hurudan framtid vill vi bygga? Vad är utvecklingssamarbetets roll i att hitta lösningar till globala problem? Hur kan unga människor påverka?

Utrikesministeriet har skapat ett material som stöd för undervisningen i högstadier och gymnasier. Undervisningsmaterialet Världen 2030 förevisar utvecklingssamarbetet, globala utvecklingsfrågor och de nya målen för en hållbar utveckling.

Materialet behandlar de här frågorna genom två länder: Kenya och Vietnam. Med hjälp av två fiktiva ungdomar, Naomi och Dai, och deras vardagsliv åskådliggörs också komplicerade globala problem.

Utvecklingssamarbetets resultat blir synliga

Världen 2030-materialet består av två utställningsskärmar, en webbplats och uppgifter som sammanställts för att stödja lärarens arbete. Utställningen kan stå framme i två veckor i skolans aula, i en korridor eller i ett klassrum för att uppmuntra till lärande och diskussioner.

 Utställningen Världen 2030 visades upp på Finlandsarenan. Foto: Hanna Päivärinta
Utställningen Världen 2030 visades upp på Finlandsarenan. Foto: Hanna Päivärinta

Materialet kan användas i flera olika ämnen när man behandlar frågor som rör till exempel framtiden, världens utveckling eller aktivt medborgarskap. Materialet kan också användas för projekt och grupparbeten eller inspirera till en temadag för hela skolan.

”Vi hoppas att Finlands utvecklingsarbete, biståndets historia och resultat ska bli bekanta för eleverna på ett inspirerande och engagerande sätt genom det här materialet”, säger utrikesministeriets innehålls- och kommunikationsexpert Nora Klami, som deltagit i planeringen av utställningen.

Beställ materialet på webben

Webbplatsen och utställningen är ännu under arbete till slutet av september då FN:s generalförsamling fattar beslut om nya mål för hållbar utveckling. Du kan redan nu bekanta dig med webbplatsen på finska: www.maailma2030.fi(Länk till en annan webbplats.).  I oktober kommer materialet också att finnas på svenska.

Utställningen börjar cirkulera i skolor vid mitten av oktober, men du kan beställa den till din skola redan nu. Utställningen kan också beställas till andra offentliga utrymmen som till exempel bibliotek. Utställningen är gratis. Beställ utställningen Världen 2030 till din skola(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Utrikesministeriet har byggt upp utställningen tillsammans med kommunikationsbyrån Noora Jokinen och NOON-kollektiivi.

hållbar utveckling
utbildning