Utrikesministeriets kampanj informerar om utvecklingssamarbetets resultat och om hur alla finländare deltar i samarbetet

Visste du att du har samarbetat med nepaleser, somalier och kenyaner och på så vis varit med och stött flickors skolgång, utbildat journalister och skapat nya jobb? Om det här kommer som en överraskning, så gör det ingenting. Resultaten av utvecklingssamarbetet är imponerande, men vi finländare vet ganska lite om dem. Den 11 oktober inleder utrikesministeriet en kampanj som presenterar resultaten av Finlands utvecklingssamarbete på ett begripligt sätt.

Krisen i Afghanistan har väckt offentlig debatt om vad utvecklingssamarbetet egentligen åstadkommit och hur det går med arbetets resultat. Ofta väcker just kriser debatt om utvecklingssamarbetets betydelse.

Det långsiktiga samarbetet för en bättre värld pågår emellertid också när kriserna inte når rubrikerna. Det viktiga att förstå är att utvecklingssamarbete inte är något enkelriktat bistånd utan det bedrivs tillsammans med partnerländerna och olika partnerorganisationer. Partnerländernas egna utvecklingsplaner är utgångspunkten.

Genom utvecklingssamarbetet minskar vi fattigdomen, ökar jämlikheten, skapar hållbara arbetsplatser och förebygger uppkomsten av nya kriser runt om i världen. Genom utvecklingssamarbetet påverkar vi i vilken riktning världen utvecklas. På så vis är utvecklingssamarbetet en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

Med sin nya kampanj Min påverkan vill utrikesministeriet lyfta fram hur utvecklingssamarbetet berör var och en av oss. Som finländare deltar vi alla i samarbetet med våra partnerländer och arbetar för en bättre värld – också just nu.

”De föreställningar som finländarna har om utvecklingssamarbete är ibland förlegade och ganska ensidiga. Genom kampanjen vill vi föra fram hur utvecklingssamarbetet ser ut idag och hur viktigt samarbetet är till exempel när det gäller klimatkrisen och pandemier. Utvecklingssamarbetet anpassas när behoven förändras och vi söker hela tiden nya, effektiva sätt att bedriva verksamheten”, säger enhetschef Ville Cantell vid enheten för kommunikation om hållbar utveckling och handel. 

Under kampanjen deltar flera finländska opinionsbildare i diskussionen om utvecklingssamarbetet. En av dem är kaptenen i finska herrarnas fotbollslandslag Tim Sparv, som upplever att kampanjen i hög grad motsvarar hans egna värderingar.

”Jag tror på att göra saker tillsammans och på allt som ett team kan få till stånd när vi stöder varandra. I fotbollen är individen ingenting utan sina lagkamrater. Vi alla har våra egna mål och drömmar, men utan andra är det omöjligt att uppnå dem. 

Jag anser att samarbete är avgörande på flera livsområden. I vår globaliserade värld är alla länder bundna till varandra, mer än någonsin tidigare. Samarbetet med utvecklingsländer är ett sätt att bygga en bättre värld och jag är verkligen stolt över det arbete som Finland gör ute i världen.

Att delta i den här kampanjen känns väldigt meningsfullt för mig. Kampanjen står för värderingar som jag delar. Jag ser fram emot att få sprida kunskap om det här viktiga arbetets resultat, som ofta går obemärkta förbi”, säger Sparv.

Den mest följda finländaren på Instagram, artisten och influencern  Joalin Loukamaa, vill delta i kampanjen för att hon tycker den inger hopp om att alla faktiskt kan påverka världens tillstånd.   

”Jag har levt i två mycket olika kulturer och har med egna ögon fått se och uppleva hur ojämlikt flickor och pojkar behandlas i olika delar av världen, än idag. Deltagandet i den här kampanjen väcker definitivt en tro att det går att påverka genom samarbete. Om jag fick bestämma skulle varje flicka i världen får gå i skolan och varenda mamma skulle få det stöd hon behöver”, säger Loukamaa.

Förutom Sparv och Loukamaa deltar också radioprogramledaren Anni Hautala och artisten/programledaren Cristal Snow synligt i kampanjen.

Kampanjen Min påverkan inleds den 11 oktober och pågår till den 24 oktober. Kampanjens innehåll i sociala medier delas på Musikhusets vägg i Helsingfors vecka 41. På radio pågår kampanjen i två veckor. I sociala medier kan du följa diskussionen med hashtaggen #munvaikutus. Läs mer på adressen munvaikutus.fi(Länk till en annan webbplats.).

Kampanjen genomförs av utrikesministeriet och planeras av kommunikationsbyrån Måndag.

Ytterligare information

  • Ville Cantell, enhetschef, tfn +358 295 351 847
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.
  • Intervjuförfrågningar till kampanjens påverkare kan riktas genom utrikesministeriet.