Utrikesministeriet ordnar i fortsättningen endast miljövänliga möten

Utrikesministeriet har tillsammans med WWF Finland utvecklat och sammanställt anvisningar för hur man ordnar miljövänliga möten. Alla möten som utrikesministeriet arrangerar ska nu planeras på ett ansvarsfullt sätt som beaktar miljön. Utrikesministeriet uppmanar också Finlands ambassader och andra beskickningar att beakta anvisningarna i den utsträckning de lämpar sig för lokala förhållanden.

Teamet för Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet har tillsammans med WWF Finland utarbetat anvisningar för miljövänliga möten. Anvisningarna testades under Finlands tvååriga ordförandeskap i Arktiska rådet i samband med alla de möten som ordnades i Finland.

 

”Cateringfirmorna har tagit emot konceptet överraskande väl, trots att de här principerna inte ännu är en självklarhet för alla. Också av mötesdeltagarna har vi fått mycket positiv respons”, berättar Annariina Kukkonen, som är konferensansvarig i utrikesministeriets Arktisteam.

 

Anvisningarna fokuserar på beställarens, i detta fall utrikesministeriets, ansvar och det som beställaren kan påverka när tjänster beställs eller anskaffningar görs inför ett möte. De viktigaste områdena där beställaren har störst inflytande är mat och dryck, anskaffningar och transporter.

 

Anvisningarna ska göra det lättare att göra ansvarsfulla val. Det ingår till exempel tydlig information om vilka råvaror vi ska välja till trakteringen och hur vi ska gå till väga för att minimera matsvinnet.

 

När vi gör anskaffningar för mötet ska vi välja material som är hållbart producerat och tänka på de införskaffade varornas livscykel och vidare användning. Vi ska undvika onödiga transporter till och från mötesplatsen, välja kollektivtrafik när det är möjligt och planera logistiken så att det behövs så få transporter som möjligt.

 

Ytterligare information: Annariina Kukkonen, konferensansvarig, Arktisteamet, tfn 050 596 2944, och Helka Julkunen, chef för Green Office, WWF Finland, tfn 040 531 0555

 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.