Utrikesministeriet deltar i Europaforum i Åbo med diskussioner om utrikespolitik, exportpolitik och den fria rörlighetens framtid

Den 25–27 augusti 2021 samlar Europaforum i Åbo påverkare och vanliga finländare för att diskutera Finlands roll i Europa. På programmet står ett mångsidigt utbud av diskussioner om EU:s framtid och om Finlands och EU:s plats i världen. Utrikesministeriets ministrar och tjänstemän deltar i olika arrangörers program. Dessutom ordnar utrikesministeriets Europainformation en diskussion om det öppna Europas framtid fredagen den 27 augusti.

Torsdagen den 26 augusti kl. 14.15 diskuteras framtiden för EU:s exportpolitik och finländska företags möjligheter vid Åbo Science Parks evenemang på hotell Radisson Blu Marina Palace. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari håller huvudanförandet.

Fredagen den 27 augusti kl. 11.15 deltar utrikesminister Pekka Haavisto i en diskussion om relationerna mellan EU och Ryssland som ordnas av Paasikivi-sällskapet i Statens ämbetshus i Åbo. Hur finner Europeiska unionen och Ryssland sin plats i världen? Kommer motsättningarna att tillspetsas eller finns det förutsättningar för ökat samförstånd?

Utrikespolitiska teman väcker debatt under seminariet ”Stabilitet och välstånd: Europapolitik som en del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik” fredagen den 27 augusti kl. 13 i Radisson Blu Marina Palace. Minister Haavisto öppnar med ett anförande om Finlands och EU:s roll i världen när stormaktsrelationerna skiftar. Utrikesministeriets understatssekreterare Kai Sauer deltar i en paneldiskussion om relationerna mellan EU och Förenta staterna.

På fredagen ordnar utrikesministeriets Europainformation en diskussion om den fria rörlighetens framtid efter coronakrisen. En av EU:s hörnstenar, den fria rörligheten, har drabbats hårt av coronapandemin. Hur ser framtiden efter coronakrisen ut? Dessa frågor diskuteras av Saila Heinikoski, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet, Europaparlamentarikern Sirpa Pietikäinen och Ninni Norra, som är medborgarrepresentant vid plenum för konferensen om Europas framtid. Diskussionen ordnas fredagen den 28 augusti kl. 16.00 på hotell Radisson Blu Marina Palace.

På grund av coronaläget begränsas antalet deltagare på platsen, men alla diskussioner under Europaforum i Åbo kan följas direkt på nätet.(Länk till en annan webbplats.)

Europaforum i Åbo uppmuntrar en mångsidig diskussion om EU

Europaforum i Åbo är ett öppet forum för samhällsdebatt om Finlands nuvarande och framtida roll i Europa och Europeiska unionen. Evenemanget ordnas i år för fjärde gången.

”Europaforum i Åbo börjar vara en tradition att se fram emot, en viktig programpunkt under sensommaren. Forumet är ett utmärkt tillfälle att föra en bred diskussion om aktuella och internationella frågor”, säger minister Haavisto.

Utrikesministeriet och föreningen Europaforum i Åbo rf kom nyligen överens om ett mer långvarigt partnerskap där utrikesministeriet stöder evenemanget Europaforum 2021–2023. Partnernas gemensamma mål är att främja en högklassig, mångsidig och intressant debatt om EU.

Diskussionerna kan också följas på Twitter med hashtaggen #Eurooppafoorumi.

 

Ytterligare information: Sara Haalahti, tfn +358 295 350 089

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.