Utrikesministeriet deltar i Europaforum i Åbo – Europas förändrade säkerhetsläge diskuteras

Den 24–26 augusti 2022 samlar Europaforum i Åbo påverkare och vanliga finländare för att diskutera Finlands roll i Europa. Utrikesministeriets ministrar och tjänstemän deltar i olika arrangörers program. Utrikesministeriets Europainformation har också en informationsdisk i köpcentret Hansa fredagen den 26 augusti.

Utrikesminister Pekka Haavisto är med i flera diskussioner i Åbo. I Stadsteaterns foajé ordnar Fingo torsdagen den 25 augusti kl.15 en diskussion om hur kriget i Ukraina påverkar EU:s globala roll. Fredagen den 26 augusti kl. 12 börjar en diskussion om Finlands framtida Rysslandspolitik som ordnas av Paasikivi-Samfundet.

"Det gångna året har förorsakat stora förändringar i den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiska miljön. Just nu har vi behov att diskutera och reflektera kring Europas förändrade säkerhetsläge.  Europaforum i Åbo ger en utmärkt möjlighet till det", säger utrikesminister Haavisto.

På hotell Radisson Blu Marina Palace ordnas fredagen kl. 13–16 ett utrikes- och säkerhetspolitiskt seminarium som har rubriken  ”Grunderna för Finlands säkerhet i förändring”. Huvudanförandet hålls av utrikesminister Pekka Haavisto som också deltar i en paneldiskussion tillsammans med generalsekreteraren för Europeiska utrikestjänsten Stefano Sannino. Seminariet arrangeras av utrikesministeriet, försvarsministeriet, Finlands krigsvetenskapliga samfund, Arktiska föreningen i Finland, Geopolitiska föreningen i Finland och Finlands Atlantsällskap.

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari deltar fredagen den 26 augusti kl. 13.15 i en debatt med temat Kommer världsekonomin att delas i block? - Produktionskedjor, effektivitet och tillväxtutsikter.  Diskussionen ordnas av Finlands Bank på Statsteatern.

- För att vi ska klara oss i den globala konkurrensen krävs det ett starkare EU. Det är det bästa sättet att garantera vår säkerhet och ekonomiska välfärd på lång sikt. Europaforumet ger ett bra underlag för en debatt om Finlands nuvarande och kommande roll i Europa och EU, säger minister Skinnari.

Alla diskussioner kan följas online(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Utrikesministeriets Europainformation berättar om EU och delar ut EU-material i köpcentret Hansa fredagen den 26 augusti kl. 13–17.

Europaforum i Åbo är ett öppet forum för samhällsdebatt om Finlands nuvarande och framtida roll i Europa och Europeiska unionen. Utrikesministeriet och föreningen Europaforum i Åbo rf har kommit överens om ett partnerskap, vilket innebär bland annat att utrikesministeriet stöder evenemanget Europaforum 2021–2023. Partnernas gemensamma mål är att bidra till en högklassig, nyanserad och intressant debatt om EU.

Diskussionerna kan också följas på Twitter med hashtaggen #Eurooppafoorumi.

Programmet för Europaforum i Åbo(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Medieackreditering(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

 

Ytterligare information

  • Utrikesminister Pekka Haavistos program och förfrågningar om intervju med ministern: Tomi Nyström, specialmedarbetare, tfn +358 295 350 470
  • Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnaris program och förfrågningar om intervju med ministern: Emmi Mäkelä, specialmedarbetare, tfn +358 50 473 6694
  • Europaforum i Åbo: Sara Haalahti, informatör, tfn +358 295 351 089
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi