Utrikesministeriet deltar i World Circular Economy Forum med Afrikatema

Utrikesministeriet deltar i World Circular Economy Forum som ordnas av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Tillsammans med Afrikanska utvecklingsbanken ordnar utrikesministeriet en paneldebatt måndagen den 3 juni 2019. I debatten deltar bland annat Rwandas miljöminister Vincent Biruta och Afrikanska utvecklingsbankens chef för klimatförändringen och grön tillväxt Anthony Nyong.

Utrikesministeriet anser att det är viktigt att Afrika uppmärksammas under forumet. De afrikanska ländernas befolkningar och ekonomier växer och de behöver arbete och utkomst. Principerna för cirkulär ekonomi erbjuder talrika möjligheter till hållbar ekonomisk tillväxt i Afrika.

Det anländer tiotals afrikanska deltagare från olika delar av kontinenten till World Circular Economy Forum. Företagen som deltar representerar innovativ och lönsam afrikansk cirkulär ekonomi i praktiken. Forumet erbjuder experter inom cirkulär ekonomi möjligheter att bilda nätverk och dela erfarenheter.

Cirkulär ekonomi erbjuder också samarbetsmöjligheter mellan finländska cleantech-företag och afrikanska partner.

Under sitt EU-ordförandeskap, som inleds i juli, prioriterar Finland bland annat klimatåtgärder och partnerskapet med Afrika. Cirkulär ekonomi är en av de metoder som utnyttjas för att nå målen i Paris klimatavtal och de globala målen för hållbar utveckling. 

Paneldebatten om Afrika ordnas den 3 juni 2019 kl. 14.30–16.00. Den kan följas i direktsändning på webben.

Läs med om paneldebatten och dess deltagare på Sitras webbplats

Ytterligare information: Juha Savolainen, enhetschef, enheten för västra Afrika, tfn +358 295 351 508, Malena Sell, handelssekreterare, tfn +358 295 351 860

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

 

cirkulär ekonomi
världsdelar