Utrikesministeriet söker förslag till samarbetsprojekt mellan institutioner

Utrikesministeriet söker förslag till samarbetsprojekt mellan institutioner (IKI-samarbete) för perioden 2019–2022. En part i projektet ska vara en offentlig inrättning i Vietnam eller Nepal.

Projektförslagen riktas till avdelningen för Amerika och Asien. Projektens längd och tidsplan kan variera. Vi tar också emot förslag till projekt som inleds 2020.

Ansökningarna ska sändas in senast den 31 augusti 2018 till adresserna ASA-02(at)formin.fi och kirjaamo.um(at)formin.fi. Skriv ”ASA/IKI-ansökan” som meddelandets rubrik.

Om samma institution lämnar in flera projektansökningar ska institutionen själv prioritera ansökningarna och motivera sin ordning. Allmänna villkor och anvisningar finns på utrikesministeriets webbplats Stöd till statliga institutioner(Länk till en annan webbplats.).

Utöver de allmänna villkoren ska projektförslagen fylla följande minimikrav:

  • En offentlig inrättning i Vietnam eller Nepal ska vara partner i projektet.

Förslagen utvärderas på följande grunder utöver de allmänna IKI-kriterierna:

  • Hur tydligt stöder projektet målen i Finlands landstrategi eller övergångsplan för landet?
  • Stöder projektet utvecklandet av handelsrelationer eller den privata sektorn?
  • Tidigare samarbete mellan den finländska och partnerlandets institution är en fördel.

Ett skriftligt beslut om vilka förslag som går vidare till planeringsskedet sänds ut i oktober 2018. Efter detta framskrider planeringen individuellt.

Ytterligare information:

Inspektör Venla Voutilainen, enheter för Östra Asien och Oceanien

Inspektör Sara Alanen, enheten för Södra Asien

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi