Utrikesministeriets särskilda sändebud för fredsmedling i Afrikas horn Suldaan Said Ahmed besökte Etiopien, Djibouti och Somalia

Riksdagsledamoten Suldaan Said Ahmed besökte Afrikas horn den 14–27 juli. Under resans gång har Said Ahmed besökt Etiopien, Djibouti och i Somalia både Mogadischu och Hargeisa.

Det särskilda sändebudet Suldaan Said Ahmed och Somalias premiärministern Hamza Abdi Barre.
På hans besök i Mogadischu träffade det särskilda sändebudet Suldaan Said Ahmed med Somalias premiärministern Hamza Abdi Barre.

Det huvudsakliga syftet med resan var att träffa olika beslutsfattare i området och höra deras synpunkter på läget i Afrikas horn samt föra diskussioner om Finlands roll i området, särskilt när det gäller att medla fred. Området är härjat av konflikter och är ett av de bräckligaste områdena i världen. Utöver konflikterna ger även torkan i området, den värsta på flera årtionden, upphov till särskild oro.

”Jag har följt utvecklingen i området noggrant, särskilt nu när mat- och klimatkrisen ytterligare hotar stabiliteten i området. Det var med stor glädje jag mötte de olika beslutsfattarna i området, även om diskussionerna handlade om väldigt tunga ämnen. Min kännedom om utmaningarna och orsakerna till konflikterna i området är viktig i diskussionerna. Det huvudsakliga målet med diskussionerna var att främja dialog och fred”, säger Said Ahmed. Said Ahmed lyfte också fram vikten av att ta hänsyn till diasporan och de unga när man främjar fred.

Viktiga diskussioner om läget i området
 

I Etiopiens huvudstad Addis Abeba mötte Said Ahmed Etiopiens finansminister Ahmed Shide, vice utrikesminister Tesfaye Yilma och ordföranden i parlamentets utrikesutskott. I Etiopien diskuterade Said Ahmed situationen i Etiopien och i länderna i närområdet samt det internationella samfundets möjligheter att bidra till fredliga lösningar. I diskussionerna dryftades särskilt den konflikt som pågått i norra Etiopien sedan 2020. Det fördes även korta diskussioner om vilka konsekvenser Rysslands invasion av Ukraina har för livsmedelssäkerheten i området.

I Djibouti träffade Said Ahmed landets president Ismail Guelleh. Diskussionerna med presidenten handlade särskilt om relationen mellan Finland och Djibouti samt om läget i Afrikas horn. 

När det särskilda sändebudet Said Ahmed besökte Mogadischu förde han diskussioner med den nytillträdda premiärministern Hamza Abdi Barre om de viktigaste prioriteringarna för Somalias nya regering. Särskilt säkerheten och kampen mot terrororganisationen Al-Shabaab dryftades i diskussionerna. Premiärminister Barre betonade behovet av att föra dialog för att stärka förtroendet. Även klimatförändringen orsakar allvarliga problem i Somalia. Premiärminister Barre tackade Finland för det långa partnerskapet och önskade Said Ahmed välkommen i sin nya roll som särskilt sändebud.

I Hargeisa träffade Said Ahmed en stor del av de politiska ledarna i Somaliland. I diskussionerna dryftades särskilt demokratins tillstånd i Somaliland och behovet av att lösa konflikter fredligt.

 

Finland har långvariga bilaterala relationer med flera av länderna i Afrikas horn. Etiopien och Somalia är Finlands långvariga partnerländer inom utvecklingssamarbete. Under åren 2021–2024 uppgår Finlands stöd till utvecklingssamarbete i Somalia till 54 miljoner euro och i Etiopien till 75,2 miljoner euro. Fredsmedling är en av prioriteringarna i Afrikastrategin och i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

Mer information