Utrikesminister Valtonen träffar Österrikes utrikesminister och företrädare för internationella organisationer i Wien

Utrikesminister Elina Valtonen besöker Wien den 8-9 februari 2024. Hon kommer att träffa bland annat Österrikes utrikesminister Alexander Schallenberg och företrädare för ledningen för Internationella atomenergiorganet IAEA och organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar CTBTO. Minister Valtonen ska också hålla ett tal vid diplomatakademin i Wien.

Utrikesministrarna kommer att diskutera aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina, Mellanöstern, illegal migration, EU:s utvidgning och bilaterala frågor. 

”Finlands och Österrikes samarbete i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor är bra och vi utvecklar relationerna kontinuerligt. Vi har många gemensamma frågor som vi behöver diskutera.  Förutsättningarna för konversationer är utmärkta i Wien eftersom det finns flera internationella organisationer i staden", säger utrikesminister Valtonen.

Finland har redan länge stött IAEA:s kärnsäkerhetsarbete. 

”Vi anser att det är viktigt att IAEA kan fortsätta ansträngningarna för att trygga kärnsäkerheten i Ukraina", säger minister Valtonen. 

Mer information

  • Johanna Lukkarila, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn 0295 350 834
  • Aleksi Vakkuri, enhetschef, enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa, tfn 0295 350 627
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@gov.fi.