Utrikesminister Soini till utrikesrådet i Luxemburg och Europarådet i Strasbourg

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 8 april. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. På dagordningen står frågor i anslutning till Afghanistan, det östliga partnerskapet och Venezuela.

I sin diskussion om Afghanistan fokuserar ministrarna på fredsprocessen. Avsikten är att behandla den plan som EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini lagt fram i fråga om EU:s stöd till fredsprocessen. För Finland är det viktigt att fredsprocessen är inkluderande och att i synnerhet kvinnor deltar i den.

EU:s östliga partnerskap fyller 10 år i år. Vid utrikesrådets aprilmöte ska ministrarna bereda det utrikesministermöte som hålls i maj mellan EU och dess östliga partnerländer Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Ministrarna diskuterar också partnerskapets framtid, det vill säga den så kallade post 2020-agendan. Finland framhåller att samhälleliga reformer i partnerländerna, till exempel utrensning av korruption och utveckling av rättsstaten, bör stödjas även i framtiden.

Under sin lunchdiskussion kommer ministrarna att behandla det aktuella politiska läget i Venezuela. Parlamentets ordförande Juan Guaidó utropade sig själv till tillförordnad president den 23 januari, men Nicolás Maduros regering har fortfarande makten. En politisk process för att så snabbt som möjligt ordna nya val i enlighet med grundlagen är ett viktigt mål för EU. Enligt Finland är det dessutom viktigt att det humanitära biståndet når fram till dem som mest behöver det.

Från Luxemburg reser utrikesminister Timo Soini till Strasbourg i Frankrike, där han deltar i Europarådets parlamentariska församlings session måndagen den 8 april. Vid sessionen håller minister Soini ett anförande, varefter företrädarna för den parlamentariska församlingen har möjlighet att ställa frågor till honom. Finland är ordförande för Europarådet från den 21 november 2018 till den 17 maj 2019. Finlands ordförandeskap kulminerar i det utrikesministermöte som ordnas i Helsingfors den 16–17 maj och som Europarådets alla 47 medlemsländer deltar i.

Ytterligare information: Katja Kalamäki, utrikesminister Soinis diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 351 518, Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780, och Merja Lahtinen, ledare för teamet för Finlands ordförandeskap i Europarådet , tfn +358 295 350 971.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.