Utrikesminister Soini till New York

Utrikesminister Timo Soini reser till New York den 22–25 april för att delta i möten i FN:s generalförsamling och säkerhetsrådet. På programmet står bland annat evenemang som fokuserar på stärkandet av det multilaterala systemet, på konfliktförebyggande och fredsmedling.

Utrikesminister Timo Soini kommer att delta i säkerhetsrådets offentliga diskussion, under ledning av Tysklands utrikesminister Heiko Maas, om sexuellt våld i konflikter. Minister Soini håller Finlands nationella inlägg. Han deltar också i ett sidoevenemang om genomförandet av säkerhetsrådets resolution Kvinnor, fred och säkerhet. Minister Soini håller det gemensamma nordiska inlägget under generalförsamlingens sammanträde om mekanismen för ansvarsutkrävande i Syrien. Han är också Finlands representant under generalförsamlingens högtidssammanträde kring stärkandet av det multilaterala systemet och FN.

Utrikesministern ska också delta i ett möte som ordnas av Finlands ständiga representation vid FN för fredsmedlingsgruppen Friends of Mediation. Man ska diskutera ungas deltagande i fredsprocesser i ljuset av symposiet om ungdomar och fred som hölls i Helsingfors i mars. Ungdomars delaktighet i fredsprocesser är en viktig prioritering för Finland inom fredsmedlingen.

Mer information om utrikesministerns program: Lasse Keisalo, enheten för FN och allmänna globala frågor, tfn 050 566 7451, och Miia Rinne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn 050 434 5444

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.