Utrikesminister Soini till Bryssel

Natos utrikesministermöte hålls i Bryssel den 4–5 december 2018. I samband med mötet ordnas ett utrikesministermöte om krishanteringsinsatsen i Afghanistan (Resolute Support, RS) den 5 december. I mötet deltar de partnerländer som medverkar i insatsen.

Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet.

Utöver företrädare för Afghanistan och de 39 stater som deltar i insatsen har också EU:s höga representant samt företrädare för FN och Världsbanken bjudits in till mötet.

”Stabiliseringen av Afghanistan är en central prioritet i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och i utvecklingspolitiken. Vi har deltagit i Resolute Support sedan insatsen inleddes år 2015”, kommenterar utrikesminister Soini mötets betydelse.

Att delta i Natos krishantering är en del av Finlands övergripande politik för Afghanistan. RS-insatsen ersatte ISAF-styrkan som verkade i Afghanistan 2001–2014. Finland ökar sin insats till 60 soldater från och med den 1 januari 2019.

I Bryssel ska minister Soini också delta i Europaparlamentets bönefrukost som huvudtalare.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 46 9234 581, och Sari Rautio, enhetschef, tfn +358 295 351 534