Utrikesminister Pekka Haavisto till västra Balkan

Utrikesminister Pekka Haavisto besöker Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Serbien, Nordmakedonien och Albanien den 30 september–den 2 oktober. Under sitt besök träffar minister Haavisto sina utrikesministerkolleger, ländernas övriga politiska ledning och företrädare för civilsamhällesorganisationer.

Under sitt besök på västra Balkan har utrikesminister Pekka Haavisto enskilda möten med ländernas högt uppsatta politiska ledare. På agendan står EU:s utvidgning, Finlands EU-ordförandeskap, bilaterala relationer samt det regionala läget och samarbetet på västra Balkan.

”Västra Balkan ligger i Europas hjärta, och områdets välfärd och stabilitet är också i Finlands intresse. En utvidgning av unionen ska grunda sig på gemensamt överenskomna kriterier. Vi ska stödja det arbete som medlemskapseftersträvande länder gör för att uppfylla kriterierna, och det är viktigt att diskussionen fortsätter. De reformer som behövs för att föra länderna närmare EU gagnar medborgarna redan före utvidgningen. Även regionalt samarbete spelar en viktig roll när det gäller att öka stabiliteten och välfärden. Unga och civilsamhället är i nyckelroll vid sidan av ländernas regeringar”, konstaterar utrikesminister Haavisto.

Ytterligare information: Katja Kalamäki, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 351 518, och Markku Lampinen, chef för enheten för sydöstra Europa, tfn +358 295 350 164

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.