Utrikesminister Pekka Haavisto besöker Bahrain

Utrikesminister Pekka Haavisto ska delta i International Institute for Strategic Studies-organisationens Manama-dialog i Bahrain den 18–19 november. I resan ingår flera bilaterala möten.

Dialogen som ordnas för 18:e gången samlar säkerhetspolitiska beslutsfattare och experter från hela världen. Temat för konferensen som också ger deltagarna en möjlighet till bredare diskussion om internationell fred och säkerhet är i år ‘Rules and Competition in the Middle East’.   

Utrikesminister Pekka Haavisto är med i en paneldiskussion som ska begrunda hur konflikterna utanför regionen påverkar säkerheten i Mellanöstern. Ministern har också bilaterala möten i samband med konferensen. 

"Säkerhetsläget i Mellanöstern har långtgående konsekvenser. Finland har alltid bevakat händelserna i regionen aktivt. Dialogens syfte är att undvika att man hamnar i en ond cirkel av reaktioner och motreaktioner. Manama-dialogen ger en bra möjlighet till detta samarbete", säger minister Haavisto. 

Mer information: 

  • Laila Clyne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn 0295 350 492
  • Riikka Eela, enhetschef, tfn 0295 350 147
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi