Utrikesminister Pekka Haavisto besöker Åland

Utrikesminister Pekka Haavisto träffar Ålands politiska ledning i Mariehamn den 12 september.

Utrikesminister Haavisto ska diskutera med Ålands lantråd Veronica Thörnroos och Ålands landskapsregering samt talmannen i Ålands lagting Bert Häggblom det aktuella säkerhetsläget i Europa, Östersjön och Finland. 

”Utrikesministeriet har nära samarbete med Ålands landskapsregering. Diskussionerna med Åland i samband med Natoprocessen har varit väldigt givande och fungerande. Det är oerhört viktigt att vi nu kan mötas i Mariehamn och diskutera gemensamma säkerhetsfrågor”, säger utrikesminister Haavisto. 

Minister Haavisto kommer också att träffa bland annat representanter för Ålands fredsinstitut.  
Ålands 100 år av självstyrelse firas 2021–2022.

Mer information:

  • Tomi Nyström, specialmedarbetare, tfn 0295 350 470
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi