Utrikesminister Pekka Haavisto till utrikesrådets möte i Luxemburg

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 17 juni. Utrikesminister Pekka Haavisto företräder Finland vid mötet. Utrikesrådet ska behandla EU:s globala strategi, effektiviteten i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och läget i Sudan.

I samband med utrikesrådet ordnas ett informellt lunchmöte med Jordaniens utrikesminister Ayman Safadi

I den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik fastställs en gemensam vision och verksamhetsplan för EU:s åtgärder i världen. Utrikesrådet ska granska den globala strategin tre år efter att den lanserades. Strategins genomförande har en väsentlig inverkan på EU:s roll som främjare och försvarare av den globala styrningen och det regelbaserade internationella systemet. 

”EU bör satsa mer på konfliktförebyggande verksamhet, som till exempel fredsmedling”, konstaterar minister Pekka Haavisto.

Finlands vill se ett starkt, sammansvetsat och handlingskraftigt EU som har kapacitet att lösa globala problem. För att EU ska kunna utöva sitt internationella inflytande fullt ut måste unionen kunna agera samstämmigt, effektivt, snabbt och trovärdigt. Behovet av att effektivera beslutsfattandet inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken har kommit upp under den senaste tiden och frågan ska också diskuteras i utrikesrådet. 

Utrikesministrarna ska också diskutera läget i Sudan, som har försvårats efter att armén övertog makten och utlyste undantagstillstånd när president Omar al-Bashirs 30-år vid makten tog slut. Situationen har eskalerat efter händelserna den 3 juni, då tiotals människor dog och ett hundratal skadades när soldater öppnade eld mot demonstranter. EU bör kräva att Sudans regering avhåller sig från våld och fördöma användandet av militärt våld mot demonstranter. 

”EU:s stöd till Sudan i en fungerande och fredlig övergång till civilt styre är vitalt”, påminner minister Haavisto.

Under lunchen med Jordaniens utrikesminister har ministrarna en möjlighet att diskutera aktuella frågor som rör Jordanien och läget Mellanöstern i allmänhet. 

Ytterligare information: Miia Rainne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 351 421, och Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.