Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i det nordiska utrikesministermötet

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i det nordiska utrikesministermötet via video den 17 september.

Under mötet ska man diskutera aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som gäller bland annat Belarus, Kina, Ryssland och Afrika.  

I år är ordförande för mötet Danmark, som samordnar N5- och NB8-samarbetet.

 Ytterligare information: Jeri Aalto, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 472 0725 och Christina Lehtinen, ställföreträdande enhetschef, enheten för norra Europa, tfn +358 295 351 787.

 Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.